prog

 • 1 prog — prog·a·mous; prog·e·ny; prog·nath·ic; prog·na·thism; prog·na·thous; prog·ne; prog·no·sis; prog·nos·ti·ca·ble; prog·nos·ti·cal; prog·nos·ti·cate; prog·nos·ti·ca·tion; prog·nos·ti·ca·tive; prog·nos·ti·ca·tor; prog·ress·ism; prog·ress·ist;… …

  English syllables

 • 2 próg — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. progu {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} listwa łącząca dolne części futryny drzwi, zwykle wystająca nad poziom podłogi; zasłania szczelinę na styku podłóg dwóch pomieszczeń lub… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 3 Prog — Prog, v. i. [imp. & p. p. {Progged}. p. pr. & vb. n. {Progging}.] [Cf. D. prachen, G. prachern, Dan. prakke, Sw. pracka, to beg, L. procare, procari, to ask, demand, and E. prowl.] 1. To wander about and beg; to seek food or other supplies by low …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 4 Prog — Prog, n. 1. Victuals got by begging, or vagrancy; victuals of any kind; food; supplies. [Slang] Swift. [1913 Webster] So long as he picked from the filth his prog. R. Browning. [1913 Webster] 2. A vagrant beggar; a tramp. [Slang] [1913 Webster] 3 …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 5 prog — /prog/, v., progged, progging, n. Brit. Slang. v.i. 1. to search or prowl about, as for plunder or food; forage. n. 2. food or victuals. [1560 70; orig. uncert.] * * * …

  Universalium

 • 6 prog — 1958, colloquial shortening of PROGRESSIVE (Cf. progressive) (q.v.) …

  Etymology dictionary

 • 7 prog — prog1 [präg] vi. progged, progging [via dial. < ? ME prokken, to beg (prob. < LowG)] Dial. to prowl about, as in search of food or plunder; forage n. Dial. food obtained as by progging prog2 abbrev. 1. program 2. progressive …

  English World dictionary

 • 8 prog|e|ny — «PROJ uh nee», noun, plural nies. 1. children or offspring; descendants: »Kittens are a cat s progeny. 2. Figurative. something that is produced by or originates from something: »Around this fort a progeny of little Dutch built houses…soon sprang …

  Useful english dictionary

 • 9 Prog — Progressive Rock stilistische Ursprünge: Psychedelic Rock, Hard Rock, Klassische Musik, Elektronische Musik, Jazz, Folk und Weltmusik Kultureller Ursprung: 1968 England Typische Instrumente …

  Deutsch Wikipedia

 • 10 próg — m III, D. progu, N. progiem; lm M. progi 1. «poprzeczna dolna część futryny drzwiowej, wystająca nad poziom podłogi» Drewniany, kamienny próg. Niski, wysoki, wystający próg. Próg domu, chaty. Stanąć, usiąść na progu. Potknąć się o próg. Wyjść za… …

  Słownik języka polskiego

 • 11 prog — I. /prɒg/ (say prog) noun 1. a spike or skewer. 2. a prick; stab: *Poke a stick up the log, give the spalpeen a prog –a.b. (banjo) paterson, 1895. {origin unknown} II. /prɒg/ (say prog) noun food or provisions, especially for a journey: *Lots of… …

  Australian English dictionary

 • 12 Prog. — Progressive. * * * prog1 «prog», noun. British Informal. a progressive. prog2 «prog», verb, progged, prog|ging, noun. Dialect. –v.i. 1. to search or prowl about, especial …

  Useful english dictionary

 • 13 prog. — 1. progress. 2. progressive. * * * prog1 «prog», noun. British Informal. a progressive. prog2 «prog», verb, progged, prog|ging, noun. Dialect …

  Useful english dictionary

 • 14 prog — prõg praep. su acc. LD426(Kš) 1. žr. 1 pro I. 1: Rozą Dievas, eidamas prog mišką, pamatė moteris uogaujant LTR(Onš). Po trijų metų priseis bernui eit prog tą pat vietą LTR(Auk). 2. žr. 1 pro I. 3: Vėžys iš sarmatos paraudonavo ir ėmė atbulas eit …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 15 Prog — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Prog peut désigner le rock progressif le metal progressif la progressive, désignant en musique électronique la Progressive House, la Psytrance progressive …

  Wikipédia en Français

 • 16 próg — 1. Gościnne progi «dom ludzi gościnnych, gościnni gospodarze»: Pan Maciejko opuszczał właśnie gościnne progi państwa Linsrumów. T. Konwicki, Dziura. 2. Nie wyjść, nie ruszyć się (ani) za próg «nie opuścić jakiegoś pomieszczenia, nie wychodzić… …

  Słownik frazeologiczny

 • 17 prog — North Country (Newcastle) Words to prick, to pierce; a prog; progly prickly …

  English dialects glossary

 • 18 prog — [[t]prɒg[/t]] v. progged, prog•ging, n. Brit. Slang. 1) brit. to prowl about, as for food; forage 2) brit. food or victuals • Etymology: 1615–25; orig. uncert …

  From formal English to slang

 • 19 prog — I. intransitive verb (progged; progging) Etymology: origin unknown Date: 1624 chiefly dialect to search about; especially forage II. noun Date: 1655 chiefly dialect food, victuals …

  New Collegiate Dictionary

 • 20 prog — oil from rendered fish livers poured over fish at a meal, or into which fish are dipped. Also refers to fish and potatoes eaten with liver oil …

  Dictionary of ichthyology