distinctness

 • 1Distinctness — Dis*tinct ness, n. 1. The quality or state of being distinct; a separation or difference that prevents confusion of parts or things. [1913 Webster] The soul s . . . distinctness from the body. Cudworth. [1913 Webster] 2. Nice discrimination;… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 2distinctness — index contradistinction, deviation, difference, emphasis, identity (individuality), nonconformity, specialty ( …

  Law dictionary

 • 3distinctness — ryškis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Šviesos šaltinio srauto kuria nors kryptimi stiprumas. atitikmenys: angl. acuity; brightness; definition; distinctness; sharpness vok. Definition, f; Deutlichkeit, f; Scharfzeichnung,… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 4distinctness — distinct ► ADJECTIVE 1) recognizably different or individual. 2) able to be perceived clearly by the senses. DERIVATIVES distinctly adverb distinctness noun. ORIGIN Latin distinctus, from distinguere distinguish …

  English terms dictionary

 • 5distinctness — noun see distinct …

  New Collegiate Dictionary

 • 6distinctness — See distinctly. * * * …

  Universalium

 • 7distinctness — noun The property or degree of being distinct …

  Wiktionary

 • 8distinctness — I (Roget s IV) n. 1. [Discreteness] Syn. detachment, dissociation, separation, dissimilarity; see difference 1 , division 1 , individuality 1 . 2. [Clearness] Syn. sharpness, plainness, lucidity, explicitness; see clarity . II (Roget s Thesaurus… …

  English dictionary for students

 • 9distinctness — dis·tinct·ness || dɪ stɪŋktnɪs n. sharpness, clearness …

  English contemporary dictionary

 • 10distinctness — n. 1. Difference, separateness. 2. Clearness, precision, perspicuity, explicitness, lucidness, lucidity …

  New dictionary of synonyms

 • 11distinctness — n 1. separatenesss, discreteness, individuality, unconnectedness; difference, dissimilarity, dissimilitude, unlikeness, disparateness. 2. clearness, vividness, graphicness, manifestness, obviousness, plainness; certainness, lucidity, pointedness …

  A Note on the Style of the synonym finder

 • 12distinctness — dis·tinct·ness …

  English syllables

 • 13distinctness — noun 1. the quality of being sharp and clear (Freq. 1) • Syn: ↑sharpness • Ant: ↑softness (for: ↑sharpness), ↑indistinctness • Derivat …

  Useful english dictionary

 • 14Distinctness of image — See also Visual appearance Distinctness of image, DOI, is a quantification of the deviation of the direction of light propagation from the regular direction by scattering during transmission or reflection. DOI is sensitive to even subtle… …

  Wikipedia

 • 15distinctness, uniformity and stability tests — veislės išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimas statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Tyrimas, kuriuo nustatoma, ar augalo veislė atitinka išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo reikalavimus. atitikmenys: angl. distinctness,… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 16distinctness of the variety — veislės išskirtinumas statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Veislė laikoma išskirtine, jeigu ji iki paraiškos pateikimo kompetentingai institucijai datos bent vienu požymiu aiškiai skiriasi nuo bet kurios kitos visuotinai žinomos… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 17distinctness of variety — veislės išskirtinumas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Teisinės veislių apsaugos sąlyga, pagal kurią reikalaujama, kad veislė aiškiai skirtųsi nuo bet kurios kitos visuotinai žinomos veislės. atitikmenys: angl. distinctness of variety… …

  Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

 • 18distinct — distinctness, n. /di stingkt /, adj. 1. distinguished as not being the same; not identical; separate (sometimes fol. by from): His private and public lives are distinct. 2. different in nature or quality; dissimilar (sometimes fol. by from): Gold …

  Universalium

 • 19separateness — noun 1. the state of being several and distinct • Syn: ↑discreteness, ↑distinctness, ↑severalty • Derivationally related forms: ↑separate, ↑distinct (for: ↑distinctness), ↑ …

  Useful english dictionary

 • 20Heath Hen — Taxobox name = Heath Hen status = EX extinct = 1932 image caption = Stuffed specimen at Boston Museum of Science regnum = Animalia phylum = Chordata classis = Aves ordo = Galliformes familia = Tetraonidae genus = Tympanuchus species = T. cupido… …

  Wikipedia