Surroundings

 • 1surroundings — index atmosphere, circumstances, climate, context, environment, locality, scene, section (vicinity) …

  Law dictionary

 • 2surroundings — [n] environment ambience, atmosphere, background, climate, community, environs, home, location, medium, milieu, neighborhood, setting, vicinity; concepts 198,673 …

  New thesaurus

 • 3surroundings — ► PLURAL NOUN ▪ the conditions or area around a person or thing …

  English terms dictionary

 • 4surroundings — noun ADJECTIVE ▪ beautiful, elegant, idyllic, lovely (esp. BrE), magnificent, pleasant ▪ comfortable, luxurious ▪ …

  Collocations dictionary

 • 5Surroundings — Vicinty redirects here. Vicinity Corporation provided the MapBlast web mapping service in the late 1990s. Surroundings are the area around a given physical or geographical point or place. The exact definition depends on the field. Surroundings… …

  Wikipedia

 • 6surroundings — sur|round|ings [səˈraundıŋz] n [plural] the objects, buildings, natural things etc that are around a person or thing at a particular time sb s surroundings ▪ He switched on the light and examined his surroundings. ▪ I need to work in pleasant… …

  Dictionary of contemporary English

 • 7surroundings — [[t]səra͟ʊndɪŋz[/t]] N PLURAL: oft poss N, in N with supp When you are describing the place where you are at the moment, or the place where you live, you can refer to it as your surroundings. Schumacher adapted effortlessly to his new… …

  English dictionary

 • 8surroundings — n. austere; elegant; pleasant; unpleasant surroundings * * * elegant pleasant unpleasant surroundings austere …

  Combinatory dictionary

 • 9surroundings — sur|round|ings [ sə raundıŋz ] noun plural ** all the things that are present in a place and that form the experience of being there: Our new surroundings are a lot more friendly than we expected. pleasant/comfortable/beautiful surroundings …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 10surroundings */*/ — UK [səˈraʊndɪŋz] / US noun [plural] all the things that are present in a place and that form the experience of being there Our new surroundings are a lot more friendly than we expected. pleasant/comfortable/beautiful surroundings …

  English dictionary

 • 11surroundings — noun (plural) the objects, buildings, natural things etc that are around a person or thing at a particular time: It took me a few weeks to get used to my new surroundings …

  Longman dictionary of contemporary English

 • 12surroundings — plural noun the surroundings were unfamiliar Syn: environment, setting, milieu, background, backdrop; conditions, circumstances, situation, context; vicinity, locality, habitat …

  Thesaurus of popular words

 • 13surroundings — [səˈraʊndɪŋz] noun [plural] a place and all the things in it She soon became accustomed to her new surroundings.[/ex] …

  Dictionary for writing and speaking English

 • 14surroundings — aplinka statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Išoriniai veiksniai, turintys įtakos kūno judėjimui (judėjimo greičiui, krypčiai), kūno laikysenai, jo padėčiai erdvėje. atitikmenys: angl. environment; surroundings vok. Umgebung, f… …

  Sporto terminų žodynas

 • 15surroundings — aplinka statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko pratybų (materialinė bazė, įranga, apranga, įrankiai) ir varžybų (sporto bazė, žiūrovai, klimatas, poilsis) sąlygos, taip pat tarpusavio santykių komandoje, klube… …

  Sporto terminų žodynas

 • 16surroundings — aplinka statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Suma visų kintamųjų, lemiančių mokinio veiklos rezultatą: ankstesnis elgesys, jutimo dirgikliai, grįžtamoji informacija ir kt. atitikmenys: angl. environment; surroundings vok. Umgebung …

  Sporto terminų žodynas

 • 17surroundings — aplinka statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus gyvenimo (darbo, buities, poilsio, mitybos) sąlygos. atitikmenys: angl. environment; surroundings vok. Umgebung, f rus. окружение; среда …

  Sporto terminų žodynas

 • 18surroundings — aplinka statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus ugdymo veiksnys: visuma gamtinių, geografinių, klimatinių, socialinių, kultūrinių sąlygų, kuriomis gyvena individas ar žmonių grupė. Tai ekologinė terpė, socialinė aplinka… …

  Sporto terminų žodynas

 • 19surroundings — noun plural Date: 1841 the circumstances, conditions, or objects by which one is surrounded ; environment …

  New Collegiate Dictionary

 • 20surroundings — sur·round·ings (sə rounʹdĭngz) pl.n. The external circumstances, conditions, and objects that affect existence and development; the environment. * * * …

  Universalium