Self-possession

 • 1 self-possession — (n.) command of one s emotions, 1745, from SELF (Cf. self) + POSSESSION (Cf. possession) (n.) …

  Etymology dictionary

 • 2 self-possession — [self′pə zesh′ən] n. full possession or control of one s feelings, actions, etc.; self command; composure SYN. CONFIDENCE self possessed adj …

  English World dictionary

 • 3 Self-possession — Self pos*ses sion, n. The possession of one s powers; calmness; self command; presence of mind; composure. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 4 self-possession — self possession, *confidence, self confidence, assurance, self assurance, aplomb Analogous words: *equanimity, composure: coolness, collectedness, imperturbability, nonchalance (see corresponding adjectives at COOL): poise, savoir faire, *tact …

  New Dictionary of Synonyms

 • 5 self-possession — self possessed ► ADJECTIVE ▪ calm, confident, and in control of one s feelings. DERIVATIVES self possession noun …

  English terms dictionary

 • 6 self-possession — index composure, sufferance Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …

  Law dictionary

 • 7 self-possession — N UNCOUNT Self possession is the quality of being self possessed. She found her customary self possession had deserted her. Syn: self assurance …

  English dictionary

 • 8 self-possession — savitvarda statusas T sritis švietimas apibrėžtis Valios galia išlaikyti rimtį vidinių konfliktų ir grėsmės situacijose. atitikmenys: angl. self possession vok. Selbstbeherrschung rus. самообладание …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 9 self-possession — savitvarda statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas išlaikyti psichinę pusiausvyrą kritiškomis aplinkybėmis: valdyti savo jausmus, tvardyti neigiamas arba teigiamas emocijas, slopinti impulsyvias paskatas, ūmias reakcijas,… …

  Sporto terminų žodynas

 • 10 self-possession — /self peuh zesh euhn, self /, n. the quality of being self possessed; control of one s feelings, behavior, etc.; composure; poise. [1735 45] * * * …

  Universalium

 • 11 self-possession — self′ posses′sion n. the quality of being self possessed • Etymology: 1735–45 …

  From formal English to slang

 • 12 self-possession — self control, restraint of oneself …

  English contemporary dictionary

 • 13 self-possession — Synonyms and related words: aplomb, assurance, ataraxy, balance, calmness, composure, confidence, constraint, control, coolness, discipline, equability, equanimity, equilibrium, imperturbability, independence, level head, levelheadedness, phlegm …

  Moby Thesaurus

 • 14 self-possession — noun the trait of resolutely controlling your own behavior • Syn: ↑self control, ↑possession, ↑willpower, ↑will power, ↑self command, ↑self will • Hypernyms: ↑resoluteness, ↑ …

  Useful english dictionary

 • 15 self-possession — I (Roget s IV) n. Syn. self assurance, poise, presence of mind; see confidence 2 , restraint 1 . See Synonym Study at confidence . II (Roget s Thesaurus II) noun 1. A firm belief in one s own powers: aplomb, assurance, confidence, self assurance …

  English dictionary for students

 • 16 self-possession — n. Calmness, composure, coolness, self command, self control, equanimity …

  New dictionary of synonyms

 • 17 self-possession — See: self possessed …

  English dictionary

 • 18 self-possession — noun Date: 1745 control of one s emotions or reactions especially when under stress ; presence of mind, composure Synonyms: see confidence …

  New Collegiate Dictionary

 • 19 self-possession — noun a) confidence in ones own powers b) calmness and composure, especially when under stress …

  Wiktionary

 • 20 self-confidence — self confident, adj. self confidently, adv. /self kon fi deuhns, self /, n. 1. realistic confidence in one s own judgment, ability, power, etc. 2. excessive or inflated confidence in one s own judgment, ability, etc. [1630 40] Syn. 1. assurance,… …

  Universalium