Grecism

 • 1 grecism — GRECÍSM, grecisme, s.n. Cuvânt, expresie sau construcţie care au fost împrumutate din limba greacă, fără a fi fost asimilate. ♦ Influenţa limbii (şi culturii) greceşti asupra altei limbi (şi culturi). – Din fr. grécisme. Trimis de gall,… …

  Dicționar Român

 • 2 Grecism — Gre cism, n. [Cf. F. gr[ e]cisme.] An idiom of the Greek language; a Hellenism. Addison. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 3 Grecism — [grē′siz΄əm] n. [Fr grécisme < ML Graecismus < L Graeci, the Greeks] 1. a) a word, phrase, grammatical construction, etc. originating in or peculiar to Classical Greek b) an imitation of this 2. the spirit of Greek culture 3. imitation of… …

  English World dictionary

 • 4 grecism — var. of GRAECISM. * * * Grecism, Grecize, Greco see Græc …

  Useful english dictionary

 • 5 Grecism — noun Date: 1570 1. a Greek idiom 2. a quality or style imitative of Greek art or culture …

  New Collegiate Dictionary

 • 6 Grecism — /gree siz euhm/, n. 1. the spirit of Greek thought, art, etc. 2. adoption or imitation of this. 3. an idiom or peculiarity of Greek. Also, esp. Brit., Graecism. [1560 70; < ML Graecismus, equiv. to L Graec(us) GREEK + ismus ISM] * * * …

  Universalium

 • 7 Grecism — noun /ˈɡriːsɪzəm/ a) a word or idiom of the Greek language used in another language, especially for literary effect b) the style, spirit or other characteristics of Greek arts and …

  Wiktionary

 • 8 Grecism — n. Greek style; idiom of the Greek language used in another language; Greek characteristics or spirit (as related to Greek arts, culture, architecture and philosophy) …

  English contemporary dictionary

 • 9 Grecism — noun variant spelling of Graecism …

  English new terms dictionary

 • 10 grecism — n. Greekism, Hellenism …

  New dictionary of synonyms

 • 11 grecism — gre·cism …

  English syllables

 • 12 Grecism — Gre•cism [[t]ˈgri sɪz əm[/t]] n. 1) the spirit of Greek thought, art, etc 2) an idiom or peculiarity of Greek • Etymology: 1560–70; < ML …

  From formal English to slang

 • 13 Grecism — /ˈgrisɪzəm/ (say greesizuhm) noun Chiefly US → Graecism …

  Australian English dictionary

 • 14 grecism — s ( en, er) SPRÅK ord el. uttryck som påverkats av grekiskan …

  Clue 9 Svensk Ordbok

 • 15 mască — MÁSCĂ, măşti, 1. Bucată de stofă, de mătase, de dantelă, de carton etc. (înfăţişând o faţă omenească sau figura unui animal) cu care îşi acoperă cineva faţa sau o parte a ei (pentru a nu fi recunoscut), lăsând numai ochii descoperiţi; obrăzar. ♢… …

  Dicționar Român

 • 16 predare — PREDÁRE, predări, s.f. Acţiunea de a (se) preda şi rezultatul ei. – v. preda. Trimis de oprocopiuc, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 PREDÁRE s. 1. v. înmânare. 2. depunere, înaintare, înmânare, prezentare, remitere, transmitere, (înv.) paradosire,… …

  Dicționar Român

 • 17 Grae|cism — «GREE sihz uhm», noun. = Grecism. (Cf. ↑Grecism) …

  Useful english dictionary

 • 18 Hellenism — Hel len*ism, n. [Gr. ?: cf. F. Hell[ e]nisme.] 1. A phrase or form of speech in accordance with genius and construction or idioms of the Greek language; a Grecism. Addison. [1913 Webster] 2. The type of character of the ancient Greeks, who aimed… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 19 Hellenism — noun Date: 1609 1. Grecism 1 2. devotion to or imitation of ancient Greek thought, customs, or styles 3. Greek civilization especially as modified in the Hellenistic period by influences from southwestern Asia 4. a body of humanistic and… …

  New Collegiate Dictionary

 • 20 Graecism — [grē′siz΄əm] n. alt. sp. of GRECISM * * * …

  Universalium