turning

 • 121turning angle — posūkio kampas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. angle of rotation; turning angle vok. Drehwinkel, m rus. угол поворота, m pranc. angle de rotation, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 122turning moment — sukimo momentas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Išorinio poveikio, dėl kurio kinta besisukančio kūno kampinis greitis, matas. Jis lygus visų besisukantį kūną veikiančių jėgų momentų sukimosi ašies atžvilgiu algebrinei… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 123turning out — gesinimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Degimo slopinimas. atitikmenys: angl. blanking; extinguishing; putting out; turning out rus. гашение; тушение …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 124turning moment — sukimo momentas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. torque moment; turning moment vok. Drallmoment, n; Drehmoment, n rus. вращательный момент, m; вращающий момент, m; момент вращения, m pranc. couple moteur, m; moment de rotation, m;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 125turning angle — posūkio kampas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. turn angle; turning angle vok. Drehwinkel, m rus. угол поворота, m pranc. angle de rotation, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 126turning joint — lankstinė jungtis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. hinge joint; socket joint; turning joint vok. Gelenkkupplung, f rus. шарнирное соединение, n pranc. articulation, f; joint à charnière, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 127turning movement — apėjimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Apsupimas, kai puolančios pajėgos apeina priešo pagrindines gynybos pozicijas, kad užimtų objektus giliame priešo užnugaryje ir taip priverstų priešą palikti tas pozicijas ar nukreipti savo pagrindines …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 128turning point — krypties pakeitimo taškas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minų operacijų sausumoje metu – minų lauko perėjos tako taškas, kuriame keičiasi jo kryptis. atitikmenys: angl. turning point pranc. point d’inflexion …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 129turning circle — The smallest circle in which a vehicle can turn, i.e., with the wheels on full lock. See turning radius …

  Dictionary of automotive terms

 • 130turning radius — The diameter of the circle created by the outer front wheel when making a full turn. There are two ways of measuring the turning radius: curb to curb and wall to wall. The latter is always larger because it takes into account front end overhang.… …

  Dictionary of automotive terms

 • 131turning lights — Lights on a motor vehicle to be used as signals in turning. 7 Am J2d Auto § 157 …

  Ballentine's law dictionary

 • 132turning engine — noun 1. : lathe 1 2. : a small engine for turning over a larger engine or turbine (as for inspection or adjustment) …

  Useful english dictionary

 • 133turning rest — noun : a rest (as a T shaped rest) serving as a fulcrum for a turning tool …

  Useful english dictionary

 • 134turning square — noun : a square piece of lumber suitable for turning into a roller …

  Useful english dictionary

 • 135turning movement — A variation of the envelopment in which the attacking force passes around or over the enemy …

  Military dictionary

 • 136turning point — In land mine warfare, a point on the centerline of a mine strip or row where it changes direction …

  Military dictionary

 • 137turning point — noun Date: 1817 a point at which a significant change occurs …

  New Collegiate Dictionary

 • 138turning chisel — a chisel used for shaping work on a lathe. [1875 80] * * * …

  Universalium

 • 139turning piece — a wooden pattern for an arch built without centering. [1815 25] * * * …

  Universalium

 • 140turning point — 1. a point at which a decisive change takes place; critical point; crisis. 2. a point at which something changes direction, esp. a high or low point on a graph. 3. Survey. a point temporarily located and marked in order to establish the elevation …

  Universalium