transfer

 • 81transfer — perdava statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. transfer vok. Abgabe, f rus. передача, f pranc. transfert, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 82transfer — pernaša statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. transfer; transport vok. Übertragung, f; Transport, m rus. перенос, m; транспорт, m pranc. transfert, m; transport, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 83transfer — atidavimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Perdavimas, perleidimas, grąžinimas. atitikmenys: angl. output; transfer vok. Abgabe, f; Rückerstattung, f rus. отдача, f pranc. transfert, m …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 84transfer — perdavimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Atidavimas per tarpininką. atitikmenys: angl. transfer; transmission vok. Übertragung, f rus. передача, f pranc. transfert, m; transmission, f …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 85transfer — perkėlimas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Kieno nors buvimo vietos pakeitimas. atitikmenys: angl. transfer pranc. transfert, m …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 86transfer — įgūdžio perkėlimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Turimo įgūdžio teigiamas poveikis naujai susidaromam įgūdžiui. Pavyzdžiui, tai vyksta darbinio mokymo procese, kai įgūdis tampa sąmoningos veiklos dalimi arba kai rašant atskiri veiksmai… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 87transfer — perkėlimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Greitas dėmesio sutelkimas į naujus objektus. atitikmenys: angl. transfer vok. Übertragung rus. перенос …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 88transfer — perkėlimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kito žmogaus elgesio būdų ar minčių perėmimas (socialinis perkėlimas). atitikmenys: angl. transfer vok. Übertragung rus. перенос …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 89transfer — perkėlimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Turimų įgūdžių teigiamas poveikis naujiems įgūdžiams formuotis panašioje veiklos srityje, pvz., rašymo gimtąja kalba įgūdžiai padeda lengviau išmokti rašyti kita kalba. atitikmenys: angl. transfer …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 90transfer — perkėlimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vienos mokslo srities žinių pritaikymas kitai panašiai mokslo sričiai, pvz., chemijos dėsnių taikymas biologijoje, gimtosios kalbos dėsnių – kitoje kalboje. atitikmenys: angl. transfer vok.… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 91transfer — perkėlimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vienų mąstymo operacijų (pvz., analizės) naudojimas kitoms mąstymo operacijoms (pvz., lyginimas); tų pačių mąstymo operacijų naudojimas nagrinėjant kitą medžiagą (pvz., išmokus klasifikuoti… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 92transfer — perkėlimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Greitas dėmesio sutelkimas į naujus objektus. atitikmenys: angl. transfer vok. Übertragung, f rus. перенос …

  Sporto terminų žodynas

 • 93transfer — perkėlimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Turimų įgūdžių taikymo panašioje veiklos srityje teigiamas poveikis naujiems įgūdžiams susidaryti. atitikmenys: angl. transfer vok. Übertragung, f rus. перенос …

  Sporto terminų žodynas

 • 94transfer — perkėlimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vienos mokslo srities žinių taikymas kitai mokslo sričiai. atitikmenys: angl. transfer vok. Übertragung, f rus. перенос …

  Sporto terminų žodynas

 • 95transfer — noun / trænsfa:/ an act of moving an employee to another job in the same organisation ● He applied for a transfer to our branch in Scotland. ■ verb /træns fa:/ to move someone or something to a new place ● The accountant was transferred to our… …

  Marketing dictionary in english

 • 96transfer — noun / trænsfɜ:/ an act of moving an employee to another job in the same organisation ● She applied for a transfer to our branch in Scotland. ■ verb /træns fɜ:/ to move someone or something to a different place, or to move someone to another job… …

  Dictionary of banking and finance

 • 97transfer — [14] Transfer comes via Old French transferer from Latin trānsferre ‘carry across’. This was a compound verb formed from the prefix trāns ‘across’ (a distant relative of English through) and ferre ‘carry’ (a relative of English bear, birth,… …

  Word origins

 • 98transfer — 1) in taxonomy, a change in the position of a taxon, with or without a change in name 2) a transferred species …

  Dictionary of ichthyology

 • 99transfer — Entrecomíllese o tradúzcase, cuando se pueda, por transferencia …

  Diccionario español de neologismos

 • 100transfer — Смотри Передача …

  Энциклопедический словарь по металлургии