temporary

 • 181 temporary manager — laikinasis vadybininkas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, laikinai priimtas į sergančio, išvykusio, atleisto iš darbo ar atsistatydinusio vadybininko pareigas. atitikmenys: angl. temporary manager pranc. gestionnaire temporaire, m… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 182 temporary service of food handling — laikina maisto tvarkymo paslauga statusas Aprobuotas sritis maistas apibrėžtis Maisto tvarkymo paslauga, teikiama ribotą laiką (mugių, švenčių, įvairių sportinių ir kitų masinių renginių metu). atitikmenys: angl. temporary service of food… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 183 temporary idle municipal monetary resources — laikinai laisvi savivaldybės piniginiai ištekliai statusas Aprobuotas sritis biudžetas apibrėžtis Savivaldybės iždo sąskaitoje (sąskaitose) esantys savivaldybės piniginiai ištekliai, kurie laikinai nenaudojami savivaldybės funkcijoms atlikti.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 184 temporary idle State monetary resources — laikinai laisvi valstybės piniginiai ištekliai statusas Aprobuotas sritis valstybės finansų sistema apibrėžtis Valstybės piniginiai ištekliai, kurie laikinai nenaudojami Lietuvos Respublikos įstatymų numatytiems tikslams finansuoti ir (arba)… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 185 temporary idle European Union financial assistance funds — laikinai laisvos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Bendrajam programavimo dokumentui įgyvendinti, Europos Sąjungos sanglaudos… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 186 temporary idle State Treasury reserve funds for crisis — laikinai laisvos valstybės iždo atsargų sunkmečiui lėšos statusas Aprobuotas sritis valstybės finansų sistema apibrėžtis Valstybės iždo atsargų sunkmečiui sąskaitoje esančios lėšos, kurios laikinai negrąžinamos į Lietuvos Respublikos valstybės… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 187 temporary territorial asylum — laikinas teritorinis prieglobstis statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Užsieniečiui Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka suteikta teisė būti Lietuvos Respublikoje tol, kol… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 188 temporary agency worker — laikinasis darbuotojas statusas Aprobuotas sritis darbo santykiai ir apmokėjimas apibrėžtis Darbo kodekso 15 straipsnyje nurodytus reikalavimus atitinkantis darbuotojas, su laikinojo įdarbinimo įmone sudaręs laikinojo darbo sutartį. atitikmenys:… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 189 temporary employment contract — laikinojo darbo sutartis statusas Aprobuotas sritis darbo santykiai ir apmokėjimas apibrėžtis Laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo sutartis, pagal kurią šis darbuotojas įsipareigoja minėtoje sutartyje numatytas darbo funkcijas… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 190 temporary-work agency — laikinojo įdarbinimo įmonė statusas Aprobuotas sritis darbo santykiai ir apmokėjimas apibrėžtis Darbo kodekso 16 straipsnyje nurodytus reikalavimus atitinkantis darbdavys, kuris sudaro laikinojo darbo sutartis su laikinaisiais darbuotojais,… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 191 temporary residence permit in the Republic of Lithuania — leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Dokumentas, kuriuo užsieniečiui suteikiama teisė laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką. atitikmenys: angl.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 192 temporary accommodation of an asylum applicant — prieglobsčio prašytojo laikinas apgyvendinimas statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Prieglobsčio prašytojo apgyvendinimas tam tikroje vietoje neapribojant judėjimo laisvės. atitikmenys: angl. temporary accommodation of… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 193 temporary agency work — įdarbinimas per laikinojo įdarbinimo įmones statusas Aprobuotas sritis darbo santykiai ir apmokėjimas apibrėžtis Laikinųjų darbuotojų įdarbinimas laikinojo įdarbinimo įmonėse turint tikslą juos pagal laikinojo įdarbinimo sutartis siųsti laikinai… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 194 temporary data set — laikinasis duomenų rinkinys statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. temporary data set vok. temporäre Datei, f rus. временный набор данных, m; набор промежуточных данных, m pranc. fichier temporaire, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 195 temporary connection — laikinasis sujungimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. temporary connection vok. Zeitanschluß, m; zeitweilige Verbindung, f rus. временное соединение, n pranc. connexion temporelle, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 196 temporary hardness — karbonatinis kietis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vandens kietis, kurį sudaro Ca arba Mg rūgštieji karbonatai. atitikmenys: angl. carbonate hardness; temporary hardness vok. Karbonathärte, f; temporäre Härte, f;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 197 temporary hardness — nekarbonatinis kietis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vandens kietis, kurį sudaro vandenyje ištirpusios stiprių rūgščių Ca arba Mg druskos. atitikmenys: angl. non carbonate hardness; noncarbonate hardness; temporary… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 198 temporary hardness — karbonatinis kietumas statusas T sritis chemija apibrėžtis Vandens kietumas, kurį sudaro Ca arba Mg vandenilio karbonatai. atitikmenys: angl. carbonate hardness; temporary hardness rus. временная жесткость; карбонатная жесткость ryšiai: sinonimas …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 199 temporary protection — laikinoji apsauga statusas T sritis chemija apibrėžtis Ribotos trukmės apsauga nuo nepageidaujamo cheminio poveikio. atitikmenys: angl. temporary protection rus. временная защита …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 200 temporary magnet — laikinasis magnetas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. temporary magnet vok. temporärer Magnet, m rus. временный магнит, m pranc. aimant temporaire, m …

  Fizikos terminų žodynas