requirement

 • 121 Annual requirement —   The reporting company s best estimate of the annual requirement for natural gas to make direct sales or sales for resale under certificate authorizations and for company useand unaccounted for gas during the year next following the current… …

  Energy terms

 • 122 minimum funding requirement — MFR In the UK, the legal requirement that the assets of an occupational pension should represent at least 90% of its liabilities at any time. Since the liabilities and assets of a fund relate to future obligations and returns, both depend on… …

  Accounting dictionary

 • 123 minimum funding requirement — MFR In the UK, the legal requirement that the assets of an occupational pension should represent at least 90% of its liabilities at any time. Since the liabilities and assets of a fund relate to future obligations and returns, both depend on… …

  Big dictionary of business and management

 • 124 Alliance standardization requirement — Aljanso standartizacijos poreikis statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Poreikis, kylantis iš karybos standartizacijos poreikių ir NATO valstybių narių arba atsakingųjų institucijų bet kokių papildomų poreikių. santrumpa( os) ASR… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 125 Alliance standardization requirement — Aljanso standartizacijos poreikis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Poreikis, kylantis iš karybos standartizacijos poreikių ir NATO valstybių narių arba atsakingųjų institucijų bet kokių papildomų poreikių. santrumpa( os) ASR atitikmenys: angl …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 126 standardization requirement — standartizacijos poreikis statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Išsamios nuostatos dėl standartizacijos objekto, kuriomis išreiškiami tam tikroje standartizacijos srityje pasiektini kriterijai ir standartizacijos lygis. atitikmenys: angl.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 127 military standardization requirement — karybos standartizacijos poreikis statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Strateginių vadovybių inicijuotas standartizacijos poreikis pasiekti pajėgų ar technikos sąveikumo lygį, nurodytą tam tikrame pajėgų tobulinimo siūlyme. santrumpa( os) …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 128 minimum military requirement — mažiausias karinių išteklių poreikis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis NATO – karinių išteklių lygis, kurio nepasiekus, karo vado požiūriu, operacijos negali būti sėkmingai pradėtos, vykdomos ar užbaigtos. atitikmenys: angl. minimum military… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 129 real-estate requirement — naudingojo ploto poreikis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. real estate requirement vok. Flächenbedarf, m rus. потребность полезной площади, f pranc. surface active requise, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 130 process requirement — technologiniai reikalavimai statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Normatyvinių dokumentų reikalavimai ir nurodymai, reglamentuojantys gaminio gamybos technologinį režimą. atitikmenys: angl. process requirement vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 131 chlorine requirement — chloro imlumas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Leisto į vandens arba nuotekų mėginį chloro kiekio ir jo likučio, praėjus tam tikram laikui, skirtumas. atitikmenys: angl. chlorine demand; chlorine requirement vok. Chlorbedarf …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 132 environmental requirement — ekologijos reikalavimai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Reikalavimai biosferoje funkcionuojančių tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, dirvožemio, oro, vandens, augalų, gyvūnų) visumą ir juos… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 133 airlift requirement — skraidinimo poreikis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Keleivių skaičius ir (ar) krovinio masė (tūris), kurį reikia skraidinti oru konkrečiai užduočiai įvykdyti. atitikmenys: angl. airlift requirement pranc. capacité d’enlèvement demandé ryšiai …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 134 operational aircraft cross-servicing requirement — dalyvaujančių operacijoje orlaivių tarpusavio paslaugų reikalavimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis NATO pajėgų vado nustatytas reikalavimas skirti aerodromą ar lėktuvnešį, teikti „A“ ar „B“ kategorijos paslaugas orlaiviams, nepriskirtiems… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 135 standardization requirement — standartizacijos reikalavimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis NATO plati formuluotė, nustatanti konkrečių veiklos sričių, materialinių priemonių, administravimo ir su tuo susijusių procedūrų standartizacijos lygį. atitikmenys: angl.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 136 airlift requirement — The total number of passengers and/or weight/cubic displacement of cargo required to be carried by air for a specific task. See also airlift capability …

  Military dictionary

 • 137 collection requirement — An established intelligence need considered in the allocation of intelligence resources to fulfill the essential elements of information and other intelligence needs of a commander …

  Military dictionary

 • 138 force requirement number — An alphanumeric code used to uniquely identify force entries in a given operation plan time phased force and deployment data. Also called FRN …

  Military dictionary

 • 139 M-day force materiel requirement — The quantity of an item required to be on hand and on order (on M day minus one day) to equip and provide a materiel pipeline for the approved peacetime US force structure, both active and reserve …

  Military dictionary

 • 140 movement requirement — A stated movement mode and time phased need for the transport of units, personnel, and/or materiel from a specified origin to a specified destination …

  Military dictionary