re-survey

 • 81survey — sur·vey || sÉ™r veɪ /sÉ™ n. act of measuring and recording the characteristics of a plot of land; land survey report (often in the form of a map); review, overview; statistical study v. look over, observe; examine carefully, study; measure and… …

  English contemporary dictionary

 • 82survey — verb sə veɪ 1》 look carefully and thoroughly at. 2》 examine and record the area and features of (an area of land) so as to construct a map, plan, or description. 3》 Brit. examine and report on the condition of (a building), especially for a… …

  English new terms dictionary

 • 83survey — v 1. appraise, take stock of, assess; take the measure of, size, size up, judge; ascertain, determine, figure, figure out; reckon, calculate, compute, estimate, Inf. check, Inf. check out. 2. scan, observe, scrutinize, regard, contemplate;… …

  A Note on the Style of the synonym finder

 • 84Survey of English Dialects —    see *English Dialect Survey …

  A Dictionary of English folklore

 • 85survey marker — geodezinis ženklas statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Vietovėje įtvirtintas specialios konstrukcijos įrenginys su žymeniu geodezinio tinklo parametrams fiksuoti. atitikmenys: angl. geodetic beacon; geodetic mark; survey marker; topo… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 86survey means — sėjomainos laukų tikrinimas dėl bulvinių nematodų statusas Aprobuotas sritis fitosanitarija apibrėžtis Procedūra, skirta bulvinių nematodų paplitimui Lietuvos Respublikos sėjomainos laukuose nustatyti. atitikmenys: angl. survey means vok.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 87survey — kenksmingųjų organizmų tyrimas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Oficiali tam tikrą laiką trunkanti kenksmingųjų organizmų populiacijos charakteristikų arba areale atsiradusių naujų kenksmingųjų organizmų …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 88survey — tyrimas statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis Sistemingas informacijos rinkimas. Informacija gali būti renkama apklausos būdu, atliekant klinikinius tyrimus, laboratorinius tyrimus ir kt. atitikmenys: angl. survey šaltinis Pagrindinės …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 89survey instrument — dozimetras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės dozės arba dozės galios matuoklis. atitikmenys: angl. dosage meter; dose meter; dosemeter; dosimeter; survey instrument; surveying instrument… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 90survey instrument — dozimetras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įtaisas, aparatas ar sistema, kuri gali būti naudojama tam tikram dydžiui, susijusiam su sugertąja, lygiaverte ar ekspozicine doze, matuoti ar įvertinti. atitikmenys: angl.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 91survey instrument — dozimetras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įtaisas, matuojantis ekspozicinę dozę radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje vietovėje. Dozimetru kontroliuojama žmonių apšvita, pagal jo rodmenis diagnozuojami radiaciniai …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 92survey mile — mylia statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nesisteminis ilgio matavimo vienetas, tūkstantis dvigubų žingsnių. Senovės Romoje maždaug 1500 m, Rusijoje iki 1918 m. – 7467,6 m. Dabar žymima mi: 1 mi = 1609,344 m. Dar vadinama… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 93survey — nuotrauka statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. photograph; survey vok. Aufnahme, f; Karte, f rus. снимок, m; съёмка, f pranc. levé, m; photographie, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 94survey — stebėsena statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. monitoring; survey vok. Überwachtung, f; Monitoring, n; Warn und Kontrollsystem, n rus. контрольное наблюдение, n; мониторинг, m pranc. contrôle, m; contrôle continu, m; surveillance, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 95survey — apklausa statusas T sritis Politika apibrėžtis Seniausias ir labiausiai paplitęs pirminės empirinės informacijos rinkimo būdas. Patikimu tyrimo metodu pripažinta 20 a. 4 dešimtmetyje, kai buvo sukurtos patikimos respondentų atrankos metodikos.… …

  Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

 • 96survey — žvalgymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ko nors stebėjimas, duomenų rinkimas. Geologinė žvalgyba apima gręžybą, prabavimą, laboratorinius tyrimus ir daugybę kitų darbų. atitikmenys: angl. exploration; reconnaissance;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 97survey — tyrimas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokslinis ar praktinis faktų ieškojimas siekiant išaiškinti spėjamus dalykus, gautų duomenų nagrinėjimas. atitikmenys: angl. research; survey pranc. étude, f …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 98survey — apklausa statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Anketinis tikrinimo būdas (klausimais) tyrimo tikslais. atitikmenys: angl. questioning; survey vok. Befragung, f rus. опрос …

  Sporto terminų žodynas

 • 99survey — apklausa statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žinių tikrinimas žodžiu. atitikmenys: angl. questioning; survey vok. Befragung, f rus. опрос …

  Sporto terminų žodynas

 • 100survey-based educational experiment — žvalgomasis eksperimentas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pedagoginis eksperimentas, kurio tikslas yra nustatyti tiriamųjų grupių panašumą tyrėją dominančiu požiūriu arba įvertinti savo metodiką, jos objektyvumą, patikimumą,… …

  Sporto terminų žodynas