preparedness

 • 61industrial preparedness — The state of preparedness of industry to produce essential materiel to support the national military objectives …

  Military dictionary

 • 62industrial preparedness program — Plans, actions, or measures for the transformation of the industrial base, both government owned and civilian owned, from its peacetime activity to the emergency program necessary to support the national military objectives. It includes… …

  Military dictionary

 • 63Public Health Security and Bioterrorism Preparedness Response Act — Signed into effect on 12 June 2002, the Public Health Security and Bioterrorism Preparedness Response Act, (PHSBPRA) was signed by the President, the Department of Health and Human Services DHHS and the U.S. Department of Agriculture USDA.… …

  Wikipedia

 • 64Standardised Emergency Preparedness Plan — Articleissues context = August 2007 expand = August 2007 unreferenced = August 2007 unverified = August 2007 OR = August 2007The Standardised Emergency Preparedness Plan (SEPP) is a concept of three part, seven stage emergency plans, originally… …

  Wikipedia

 • 65Pennsylvania Preparedness Leadership Institute — The Pennsylvania Preparedness Leadership Institute (PPLI) is a collaborative effort between UPCPHP, the Pennsylvania Emergency Management Agency (PEMA), and the Pennsylvania Department of Health (PA DOH). The PPLI teaches top level administrators …

  Wikipedia

 • 66Pandemic Preparedness Project — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Der Nationale Pandemieplan für Deutschland wurde 2005 im Rahmen des …

  Deutsch Wikipedia

 • 67emergency preparedness — avarinė parengtis statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Gebėjimas veiksmingai sumažinti padarinius branduolinių ir (ar) radiologinių avarijų, taip pat bet kokių kitų įvykių, galinčių kelti pavojų žmonių sveikatai ir saugumui, jų …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 68civil protection system preparedness — civilinės saugos sistemos parengtis statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją. atitikmenys: angl. civil protection system preparedness… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 69civil preparedness for war — civilinis pasirengimas karui statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Visos valstybių ir sąjungininkų priemonės ir būdai, kurių imamasi taikos metu, kad valstybė galėtų išlikti per priešo užpuolimą ir efektyviai prisidėti prie …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 70civilian preparedness for war — civilių pasirengimas karui statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Visos valstybės ir sąjungininkų priemonės ir būdai, kurių imamasi taikos metu, kad valstybė galėtų išlikti per priešo užpuolimą ir veiksmingai prisidėtų prie bendrų pastangų.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 71sports preparedness — sportinis parengtumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko gebėjimų, išugdytų tikslingo ilgalaikio sportinio rengimo vyksme, reali išraiška. atitikmenys: angl. sports preparedness vok. Sportbereitschaft, f rus.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 72sports preparedness — sportinis parengtumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinės veiklos raida ir rezultatas; sportininko įgimtųjų ir įgytųjų ypatybių lavėjimo rezultatas, lemiamas natūralios ir socialinės aplinkos, sportinio rengimo poveikio …

  Sporto terminų žodynas

 • 73stability of preparedness — parengtumo pastovumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko arba komandos parengtumo būsena, kuriai būdingas rezultatų pastovumas svarbiausiose varžybose. atitikmenys: angl. stability of preparedness vok. Stabilität des …

  Sporto terminų žodynas

 • 74stability of preparedness — parengtumo pastovumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko parengtumo būsena, kuriai būdingas testavimo rezultatų pastovumas. atitikmenys: angl. stability of preparedness vok. Stabilität des Trainingszustandes, f rus.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 75structure of sports preparedness — sportinio parengtumo struktūra statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pastovi tarpusavyje susijusių, tam tikru būdu sutvarkytų veiksnių (sportininko organizmo funkcijų ypatumų, gebėjimų) visuma. atitikmenys: angl. structure of… …

  Sporto terminų žodynas

 • 76sports preparedness of the team — komandos parengtumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tam tikros šakos sportininkų grupės gebėjimas rungtyniauti, tikslingai tarpusavyje derinant komandos narių veiklą. Komandos parengtumo išraiška – varžybų (rungtynių)… …

  Sporto terminų žodynas

 • 77psychical preparedness — psichinis parengtumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmenybės bruožų ir psichikos savybių, išugdytų tikslingo ilgalaikio sportinio rengimo vyksme, būtinų sėkmingam dalyvavimui varžybose, visuma. atitikmenys: angl. psychical …

  Sporto terminų žodynas

 • 78tactical preparedness — taktinis parengtumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko gebėjimas pasirinkti veiklos būdus ir tikslingai veikti, atsižvelgiant į sporto šakos ypatumus, savo ir varžovo savybes ir galimybes, esamas sąlygas.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 79tactical preparedness — taktinis parengtumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žaidėjo gebėjimas įgyvendinti taktinius sumanymus įvairiomis žaidimo aplinkybėmis (puolant, ginantis) ir taikyti įvairius taktikos būdus (individualiąją, grupinę, komandinę …

  Sporto terminų žodynas

 • 80technical preparedness — techninis parengtumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko gebėjimas išmokti ir ekonomiškai atlikti pasirinktos sporto šakos ar rungties judesius, veiksmus ir jų derinius siekiant sportinių rezultatų. atitikmenys: angl …

  Sporto terminų žodynas