period

 • 61 period — periodas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Laiko tarpas, per kurį pasikartoja visos vyksmo fazės. atitikmenys: angl. period vok. Periode, f rus. период, m pranc. période, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 62 period — periodas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Laikotarpis, apimantis kurį nors užbaigtą vyksmą. atitikmenys: angl. period vok. Periode, f rus. период, m pranc. période, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 63 period — periodas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mažiausias laiko tarpas, kuriam pasibaigus laisvai pasirinktos akimirkinės periodinio dydžio vertės kartojasi. atitikmenys: angl. period vok. Periode, f rus. период, m pranc.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 64 period — periodas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Periodinės elementų sistemos elementų, kurių valentiniai elektronai turi tą patį pagrindinį kvantinį skaičių, eilė. atitikmenys: angl. period vok. Periode, f rus. период, m… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 65 period — periodas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vieno ciklo trukmė. atitikmenys: angl. period vok. Periode, f rus. период, m pranc. période, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 66 period — periodas statusas T sritis chemija apibrėžtis Periodinės elementų sistemos elementų, kurių valentiniai elektronai turi tą patį pagrindinį kvantinį skaičių, eilė. atitikmenys: angl. period rus. период …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 67 period — periodas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. period vok. Periode, f rus. период, m pranc. période, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 68 period — periodas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Laiko tarpas, per kurį pasikartoja visos vyksmo fazės. atitikmenys: angl. period; stage; term vok. Periode, f rus. период, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 69 period — periodas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mažiausias laiko tarpas, kuriam pasibaigus laisvai pasirinktos akimirkinės periodinio dydžio vertės kartojasi. atitikmenys: angl. period; stage; term vok. Periode, f rus. период, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 70 period — periodas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Raidos tarpsnis, turintis būdingų bruožų, skiriančių jį nuo kitų tarpsnių. atitikmenys: angl. period; stage; term vok. Periode, f rus. период, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 71 period — periodas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės ir organinio pasaulio vystymosi etapas, per kurį susidarė vienai geologinei sistemai priskiriamos uolienos. atitikmenys: angl. period; stage; term vok. Periode, f rus. период, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 72 period — periodas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Laikotarpis, apimantis tam tikrą procesą. atitikmenys: angl. period vok. Periode, f rus. период, m pranc. période, f …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 73 period — tarpsnis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Periodas, nuotolio dalis, tarpas. atitikmenys: angl. period; phase vok. Abschnitt, m; Periode, f rus. отрезок; период …

  Sporto terminų žodynas

 • 74 period — laikotarpis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurių nors reiškinių pasikartojimas reguliariais laiko ar erdvės tarpais. kilmė gr. periodos – judėjimas ratu, apėjimas atitikmenys: angl. period vok. Periode, f rus. период ryšiai …

  Sporto terminų žodynas

 • 75 period — laikotarpis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Laikotarpis, apimantis tam tikrą užbaigtą vyksmą. kilmė gr. periodos – judėjimas ratu, apėjimas atitikmenys: angl. period vok. Periode, f rus. период ryšiai: sinonimas – periodas …

  Sporto terminų žodynas

 • 76 period — periodas statusas T sritis informatika apibrėžtis Laiko tarpas, per kurį įvyksta pasikartojantis reiškinys. Elektrinių signalų svyravimuose periodas yra laiko tarpas tarp bangos formos pasikartojimų. Jei f yra svyravimų dažnis, matuojamas… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • 77 period — periodas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Laiko tarpas, per kurį įvyksta kuris nors reiškinys ar procesas. atitikmenys: angl. period; stage rus. период …

  Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

 • 78 period — A stage in history or, as in geology, in natural processes. An interval of time. The word has its etymological meaning, but it also has a distinctive signification according to the subject in connection with which it may be used. It may mean any… …

  Ballentine's law dictionary

 • 79 period — [14] Period means etymologically ‘going round’. It comes via Old French periode and Latin periodus from Greek períodos, a compound noun formed from the prefix perí ‘round’ and hódos ‘way’ (source also of English episode, exodus [17], and method) …

  Word origins

 • 80 period — The time it takes for a satellite to complete one orbit around the earth. As a rule of thumb, satellites with periods of 87.5 minutes are on the verge of reentry …

  Military dictionary