in+no+degree

 • 181 degree of dissociation — disociacijos laipsnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Disocijavusių dalelių ir visų dalelių skaičiaus santykis. atitikmenys: angl. degree of dissociation rus. степень диссоциации …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 182 degree of overheating — perkaitinimo laipsnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Metastabiliosios fazės būsenos temperatūrinė išraiška. atitikmenys: angl. degree of overheating rus. степень перегрева …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 183 degree of polymerization — polimerizacijos laipsnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Monomero grandžių skaičius polimero makromolekulėje. atitikmenys: angl. degree of polymerization rus. степень полимеризации …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 184 degree of purity — grynumo klasė statusas T sritis chemija apibrėžtis Reikalavimai, ribojantys cheminės medžiagos priemaišų kiekį. atitikmenys: angl. degree of purity rus. степень чистоты …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 185 degree of solubility — tirpis statusas T sritis chemija apibrėžtis Ištirpusios medžiagos kiekis 100 g tirpiklio. atitikmenys: angl. degree of solubility rus. коэфициент растворимости ryšiai: sinonimas – tirpumo koeficientas …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 186 degree of vulcanization — vulkanizacijos laipsnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Dydis, apibūdinantis tarpmolekulinių ryšių kiekį gumoje. atitikmenys: angl. degree of vulcanization; state of vulcanization rus. степень вулканизации …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 187 degree of excitation — sužadinimo laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of excitation vok. Anregungsgrad, m rus. степень возбуждения, f pranc. taux d’excitation, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 188 degree of enrichment — sodrinimo laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of enrichment vok. Anreicherungsgrad, m rus. степень обогащения, f pranc. degré d’enrichissement, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 189 degree of latitude — platumos laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of latitude vok. Breitengrad, m rus. градус широты, m pranc. degré de latitude, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 190 degree of deformation — deformacijos laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of deformation vok. Deformationsgrad, m rus. степень деформации, f pranc. taux de déformation, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 191 degree of dissociation — disociacijos laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of dissociation vok. Dissoziationsgrad, m rus. степень диссоциации, f pranc. degré de dissociation, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 192 degree of damping — slopinimo laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of damping vok. Dämpfungsgrad, m rus. степень затухания, f pranc. degré d’amortissement, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 193 degree of degeneracy — išsigimimo laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degeneracy multiplicity; degree of degeneracy vok. Entartungsgrad, m rus. степень вырождения, f pranc. degré de dégénération, m; degré de dégénérescence, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 194 degree of freedom — laisvės laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of freedom vok. Freiheitsgrad, m rus. степень свободы, f pranc. degré de liberté, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 195 degree of accuracy — tikslumo laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of accuracy vok. Genauigkeitsgrad, m rus. степень точности, f pranc. degré de précision, m; fidélité de précision, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 196 degree of confidence — pasikliovimo lygis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. confidence level; degree of confidence vok. Gewißheitsgrad, m rus. степень достоверности, f; уровень достоверности, f pranc. niveau de confiance, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 197 degree — laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree; power vok. Grad, m; Potenz, f rus. градус, m; степень, f pranc. degré, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 198 degree of crystallinity — kristališkumo laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of crystallinity vok. Grad der Kristallinität, m rus. степень кристалличности, f pranc. degré de cristallinité, m; taux de cristallinité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 199 degree of electrolytic dissociation — elektrolitinės disociacijos laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of electrolytic dissociation vok. Grad der elektrolytischen Dissoziation, m rus. степень электролитической диссоциации, f pranc. degré de dissociation… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 200 degree of homogeneity — vienalytiškumo laipsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. degree of homogeneity vok. Homogenitätsgrad, m rus. степень однородности, f pranc. degré d’homogénéité, m …

  Fizikos terminų žodynas