in+no+degree

 • 161 degree of light modulation — šviesos moduliavimo koeficientas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. degree of light modulation; light modulation coefficient vok. Lichtmodulationskoeffizient, m rus. коэффициент модуляции света, m pranc. coefficient de… …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 162 degree of monochromaticity — monochromatiškumo laipsnis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. degree of monochromaticity vok. Monochromatizitätsgrad, m rus. степень монохроматичности, f pranc. degré de monochromaticité, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 163 degree of safety — saugos laipsnis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. degree of safety vok. Sicherheit, f; Sicherheitsfaktor, m; Sicherheitsgrad, m rus. коэффициент безопасности, m; степень безопасности, f pranc. coefficient de sécurité, m; degré …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 164 degree of latitude — platumos laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Geografinės platumos matavimo vienetas, išreiškiamas lanko laipsniu. atitikmenys: angl. degree of latitude vok. Breitengrad, m rus. градус широты, m pranc. degré de… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 165 degree of dissociation — disociacijos laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Disocijavusių ir visų molekulių skaičių dalmuo. atitikmenys: angl. degree of dissociation vok. Dissoziationsgrad, m rus. степень диссоциации, f pranc. degré de… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 166 degree — laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Lankų bei kampų matavimo vienetas. Žymimas °, pvz., 360°. atitikmenys: angl. degree vok. Grad, m rus. градус, m pranc. degré, m …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 167 degree — laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Temperatūros matavimo vienetas, pvz., Celsijaus laipsnis (ºC), Farenheito laipsnis (ºF) ir pan. atitikmenys: angl. degree vok. Grad, m rus. градус, m pranc. degré, m …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 168 degree — laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Svorio procentas mišinyje, tirpale. atitikmenys: angl. degree vok. Grad, m rus. степень, f pranc. degré, m …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 169 degree of crystallinity — kristališkumo laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kristalinės fazės dalis (procentais) medžiagoje. atitikmenys: angl. degree of crystallinity vok. Grad der Kristallinität, m rus. степень кристалличности, f pranc.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 170 degree of electrolytic dissociation — elektrolitinės disociacijos laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Į jonus suskilusių tirpinio molekulių ir visų tirpinio molekulių skaičių dalmuo. atitikmenys: angl. degree of electrolytic dissociation vok. Grad der …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 171 degree of ionization — jonizacijos laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Jonų ir neutraliųjų dalelių tūrinių tankių dalmuo. atitikmenys: angl. degree of ionization vok. Ionisationsgrad, m rus. степень ионизации, f pranc. degré… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 172 degree of corrosion — korozijos laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Santykinis dydis, apibūdinantis metalo irimo spartą. atitikmenys: angl. corrosion index; degree of corrosion vok. Korrosionsgrad, m rus. показатель коррозии, m;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 173 degree of longitude — ilgumos laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Geografinės ilgumos matavimo vienetas, išreiškiamas lanko laipsniu. atitikmenys: angl. degree of longitude vok. Längengrad, m rus. градус долготы, m pranc. degré de… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 174 degree of solubility — tirpumo koeficientas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ištirpusios medžiagos kiekis 100 g tirpiklio. atitikmenys: angl. degree of solubility; solubility coefficient vok. Löslichkeitskoeffizient, m; Löslichkeitszahl, f… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 175 degree of purity — grynumo laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Reikalavimai, ribojantys cheminės medžiagos priemaišų kiekį. atitikmenys: angl. degree of purity; grade of purity vok. Reinheitsgrad, m rus. степень чистоты, f pranc.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 176 degree of saturation — soties laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vandens masė akytoje medžiagoje, padalyta iš vandens masės, kai vandeniu įsotinta medžiaga. atitikmenys: angl. degree of saturation vok. Sättigungsgrad, m rus.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 177 degree of overheating — perkaitinimo laipsnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Metastabiliosios fazės būsenos temperatūrinė išraiška. atitikmenys: angl. degree of overheating vok. Überhitzungsgrad, m; Überhitzungswärme, f rus. степень… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 178 degree of advancement of reaction — reakcijos baigties laipsnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Reakcijos produktų ir reaguojančių medžiagų molių santykis reakcijos metu. atitikmenys: angl. advancement of reaction; degree of advancement of reaction; extent of reaction rus.… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 179 degree of corrosion — korozijos indeksas statusas T sritis chemija apibrėžtis Santykinis dydis, apibūdinantis metalo irimo greitį. atitikmenys: angl. corrosion index; degree of corrosion rus. показатель коррозии; степень коррозии ryšiai: sinonimas – korozijos laipsnis …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 180 degree of crystallinity — kristališkumo laipsnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Kristalinės fazės dalis (%) ne visai kristaliniame polimere. atitikmenys: angl. degree of crystallinity rus. степень кристалличности …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas