grandeur

 • 101Grandeur vectorielle — Vecteur Pour les articles homonymes, voir Vecteur (homonymie). Deux vecteurs et …

  Wikipédia en Français

 • 102grandeur de conduite — etaloninis dydis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. reference quantity vok. Bezugsgröße, f rus. эталонная величина, f pranc. grandeur de conduite, f; grandeur de référence, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 103grandeur de référence — etaloninis dydis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. reference quantity vok. Bezugsgröße, f rus. эталонная величина, f pranc. grandeur de conduite, f; grandeur de référence, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 104grandeur commandée — valdomasis kintamasis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. controlled variable vok. gesteuerte variable, f; Laufvariable, f; Regelgröße, f rus. регулируемая переменная, f; управляемая переменная, f pranc. grandeur commandée, f;… …

  Automatikos terminų žodynas

 • 105grandeur contrôlée — valdomasis kintamasis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. controlled variable vok. gesteuerte variable, f; Laufvariable, f; Regelgröße, f rus. регулируемая переменная, f; управляемая переменная, f pranc. grandeur commandée, f;… …

  Automatikos terminų žodynas

 • 106grandeur mesurable — matuojamasis dydis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. measurable quantity; measurand vok. meßbare Größe, f; Meßgröße, f rus. измеримая величина, f; измеряемая величина, f pranc. grandeur à mesurer, f; grandeur mesurable, f; mesurande …

  Automatikos terminų žodynas

 • 107grandeur à mesurer — matuojamasis dydis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. measurable quantity; measurand vok. meßbare Größe, f; Meßgröße, f rus. измеримая величина, f; измеряемая величина, f pranc. grandeur à mesurer, f; grandeur mesurable, f; mesurande …

  Automatikos terminų žodynas

 • 108grandeur d'origine — pradinis dydis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. initial quantity; reference quantity vok. Originalgröße, f rus. исходная величина, f pranc. grandeur d origine, f; grandeur initiale, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 109grandeur initiale — pradinis dydis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. initial quantity; reference quantity vok. Originalgröße, f rus. исходная величина, f pranc. grandeur d origine, f; grandeur initiale, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 110grandeur d'influence — reguliuojamasis kintamasis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actuating variable vok. Steuergröße, f rus. регулируемая переменная, f pranc. grandeur d influence, f; grandeur réglante, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 111grandeur réglante — reguliuojamasis kintamasis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actuating variable vok. Steuergröße, f rus. регулируемая переменная, f pranc. grandeur d influence, f; grandeur réglante, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 112grandeur de retard — vėlinimo trukmės vertė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. retardation value vok. Verzögerungsgröße, f rus. величина задержки, f pranc. grandeur de retard, f; grandeur de retardation, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 113grandeur de retardation — vėlinimo trukmės vertė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. retardation value vok. Verzögerungsgröße, f rus. величина задержки, f pranc. grandeur de retard, f; grandeur de retardation, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 114grandeur de base — pagrindinis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikros dydžių sistemos vienas iš dydžių, pagal susitarimą laikomas funkciškai nepriklausomu nuo kitų dydžių. pavyzdys( iai) Dydžiai ilgis, masė ir laikas paprastai… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 115grandeur fondamentale — pagrindinis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikros dydžių sistemos vienas iš dydžių, pagal susitarimą laikomas funkciškai nepriklausomu nuo kitų dydžių. pavyzdys( iai) Dydžiai ilgis, masė ir laikas paprastai… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 116grandeur de dimension un — nedimensinis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, kurio dimensijos formulėje pagrindinių dydžių dimensijų laipsnio rodikliai lygūs nuliui. pavyzdys( iai) Santykinė ilginė deformacija, trinties faktorius, Macho… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 117grandeur sans dimension — nedimensinis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, kurio dimensijos formulėje pagrindinių dydžių dimensijų laipsnio rodikliai lygūs nuliui. pavyzdys( iai) Santykinė ilginė deformacija, trinties faktorius, Macho… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 118grandeur de quantité — ekstensyvusis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, priklausantis nuo termodinaminės sistemos masės arba medžiagos kiekio. atitikmenys: angl. extensive quantity vok. extensive Größe, f rus. экстенсивная величина …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 119grandeur extensive — ekstensyvusis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, priklausantis nuo termodinaminės sistemos masės arba medžiagos kiekio. atitikmenys: angl. extensive quantity vok. extensive Größe, f rus. экстенсивная величина …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 120grandeur indéfinie — neapibrėžtasis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, kurio vertė nėra tiksliai žinoma. atitikmenys: angl. indefinite quantity vok. unbestimmte Größe, f rus. неопределенная величина, f pranc. grandeur indéfinie,… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas