flow

 • 81 flow — tekėjimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flow vok. Strömung, f rus. течение, n pranc. écoulement, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 82 flow — tekėjimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skysčio bėgimas, sruvenimas. atitikmenys: angl. flow vok. Strömung, f rus. течение, n pranc. écoulement, m …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 83 flow — debitas statusas T sritis chemija apibrėžtis Skysčio arba dujų kiekis, per vienetinį laiką pratekantis tėkmės skerspjūviu. atitikmenys: angl. discharge; flow; yield; output; rate rus. дебит …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 84 flow — pataka statusas T sritis chemija apibrėžtis Storesnis dangos ruožas, atsiradęs dažant vertikalią plokštumą. atitikmenys: angl. flow rus. затек …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 85 flow — sklidumas statusas T sritis chemija apibrėžtis Skysčio gebėjimas tolygiai pasklisti kietame paviršiuje. atitikmenys: angl. flow; spreadability rus. растекаемость …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 86 flow — tekėjimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. current; flow; stream vok. Fließen, n; Strömung, f; Strom, m rus. течение, n pranc. écoulement, m; courant, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 87 flow — srautas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. flow; flux; stream vok. Fluß, m; Strömung, f; Strom, m rus. поток, m pranc. courant, m; flux, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 88 flow — nuotėkis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Hidrologinės apytakos procesas – paviršinio arba požeminio vandens tekėjimas drenažo srities link. atitikmenys: angl. flow; runoff vok. Abfluß, m rus. сток в гидрологии, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 89 flow — nuotėkis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandens kiekis, nutekantis kuria nors upės vieta per tam tikrą laiką (parą, mėnesį, metus), apskaičiuojamas vidutinį to laikotarpio debitą dauginant iš to laikotarpio trukmės. Viso… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 90 flow — nuotėkis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandens, naftos, benzino ir kt. skysčių bei dujų nutekėjimas per nesandarias vamzdynų, indų vietas, čiaupus ir sklendes. atitikmenys: angl. flow; runoff vok. Abfluß, m rus. сток в… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 91 flow — tėkmė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Spūdinis ar nespūdinis požeminis vanduo, tekantis iš mitybos srities į drenažo sritį hidraulinio nuolydžio kryptimi. atitikmenys: angl. flow; river bed; river channel; stream; stream… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 92 flow — tėkmė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vaga ar kitokiu duburiu laisvai tekantis paviršinis vanduo. atitikmenys: angl. flow; river bed; river channel; stream; stream channel vok. Bett, n; Durchfluβ, m; Fluβbett, n; Lauf, m;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 93 flow — tekėjimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Savaiminis arba priverstinis skysčio arba dujų tūrio judėjimas iš vienos vietos į kitą tam skirtais kanalais arba vamzdžiais. atitikmenys: angl. current; flow; leak; moonrise; rise;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 94 flow — srautas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Skysčio srovė, tėkmė. atitikmenys: angl. flow; flux; stream; strom vok. Fluβ, m; Gieβbach, m; Strömung, f; Strom, m; Wildbach, m rus. поток, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 95 flow — srautas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Srauniai tekanti vandens masė. atitikmenys: angl. flow; flux; stream; strom vok. Fluβ, m; Gieβbach, m; Strömung, f; Strom, m; Wildbach, m rus. поток, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 96 flow — srautas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tekanti vandens ir mineralinės medžiagos (nešmenų) masė. atitikmenys: angl. flow; flux; stream; strom vok. Fluβ, m; Gieβbach, m; Strömung, f; Strom, m; Wildbach, m rus. поток, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 97 flow — srovė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kryptingas krūvininkų, dujų ar skysčio srautas. atitikmenys: angl. current; flow; stream; torrent vok. Strömung, f; Strom, m rus. струя, f; течение, n; ток, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 98 flow — srovė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Oro ar kt. medžiagų tėkmė, srautas. atitikmenys: angl. current; flow; stream; torrent vok. Strömung, f; Strom, m rus. струя, f; течение, n; ток, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 99 flow — srovė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandens tėkmė, turinti vagą ar kitas ribas. atitikmenys: angl. current; flow; stream; torrent vok. Strömung, f; Strom, m rus. струя, f; течение, n; ток, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 100 flow — srautas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Tekančios medžiagos, dujų, šviesos, šilumos, spinduliuotės, perduotos pro paviršių, srovė. atitikmenys: angl. flow; flux vok. Fluß, m; Strom, m rus. поток, m pranc. flot, m; flux, m …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas