deliberate

 • 61deliberate release — apgalvotas išleidimas į aplinką statusas Aprobuotas sritis biotechnologija apibrėžtis Genetiškai modifikuoto organizmo arba šių organizmų kombinacijos sąmoningas perkėlimas į aplinką, netaikant specifinių priemonių, ribojančių to organizmo… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 62deliberate electronics jamming — tyčiniai radioelektroniniai trukdžiai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dirbtinis radioelektroninių ir akustinių bangų spinduliavimas REP veikimui specialiai trikdyti, slopinti. atitikmenys: angl. deliberate electronics jamming rus.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 63deliberate fire — tolyginė ugnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Baterijos (būrio, pabūklo) šaudymas, kai šaudoma nurodytais laiko tarpais. Jeigu šaudo vienas pabūklas, jis iššauna nurodytą sviedinių skaičių nurodytais laiko tarpais. Šaudant būriui (baterijai) …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 64deliberate preparation fire — detalusis šaudymo rengimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymo rengimas, kai nustatomos visos šaudymo sąlygos ir detaliai apskaičiuojamos galutinės šaudymo nuostatos. atitikmenys: angl. deliberate preparation fire; detail preparation fire …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 65deliberate attack — planuotoji ataka statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Puolamųjų veiksmų būdas, kai šaudant ir manevruojant norima priartėti prie priešo, sunaikinti jį arba paimti nelaisvėn. atitikmenys: angl. deliberate attack pranc. attaque délibérée ryšiai: dar …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 66deliberate breaching — planuotasis prasilaužimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Veiksmas, kuriuo padaroma perėja per minų lauką, užtvaras ar įtvirtinimus. atitikmenys: angl. deliberate breaching pranc. ouverture de brèche préparée …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 67deliberate crossing — planuotasis persikėlimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Persikėlimas per sausumos ar vandens kliūtis, kurį reikia detaliai suplanuoti ir kruopščiai paruošti. atitikmenys: angl. deliberate crossing pranc. franchissement préparé ryšiai: dar… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 68deliberate defense — planuotoji gynyba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Gynyba, paprastai organizuojama iš anksto, kol nėra sąlyčio su priešu arba sąlytis neišvengiamas, bet yra pakankamai laiko gynybai organizuoti. Ji apima išplėstą fortifikacijos zoną, su… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 69deliberate defence — noun a defense organized before contact is made with the enemy and while time for organization is available; usually includes a fortified zone (with pillboxes) and communication systems • Syn: ↑deliberate defense • Hypernyms: ↑defense, ↑defence,… …

  Useful english dictionary

 • 70deliberate defense — noun a defense organized before contact is made with the enemy and while time for organization is available; usually includes a fortified zone (with pillboxes) and communication systems • Syn: ↑deliberate defence • Hypernyms: ↑defense, ↑defence,… …

  Useful english dictionary

 • 71deliberate attack — A type of offensive action characterized by preplanned coordinated employment of firepower and maneuver to close with and destroy or capture the enemy …

  Military dictionary

 • 72deliberate breaching — The creation of a lane through a minefield or a clear route through a barrier or fortification, which is systematically planned and carried out …

  Military dictionary

 • 73deliberate crossing — The crossing of an inland water obstacle that requires extensive planning and detailed preparations. See also hasty crossing …

  Military dictionary

 • 74deliberate defense — A defense normally organized when out of contact with the enemy or when contact with the enemy is not imminent and time for organization is available. It normally includes an extensive fortified zone incorporating pillboxes, forts, and… …

  Military dictionary

 • 75deliberate smoke — noun (Military) Smoke operations which are planned with much detail for implementation over large areas or relatively long time periods …

  Wiktionary

 • 76deliberate attack — intentional aggression, intentional assault or offensive …

  English contemporary dictionary

 • 77deliberate planning — careful planning …

  English contemporary dictionary

 • 78deliberate self-harm — any attempt at self injury or self poisoning, which often occurs in the context of acute stress, personality disorder, depression, and alcoholism. Treatment consists of various forms of psychotherapy, a psychosocial assessment, and occasionally… …

  The new mediacal dictionary

 • 79deliberate release — In a biotechnology context, the intentional release of genetically modified organisms …

  Glossary of Biotechnology

 • 80deliberate speed — Phrase used in mandate to desegregate public schools and means such speed as is consistent with the welfare of all people of the state, with the maintenance of law and order and with the preservation, if possible, of the common school system.… …

  Black's law dictionary