decisión

 • 41 decisión — (f) (Básico) opinión definitiva sobre algo tomada tras un proceso de reflexión y elección Ejemplos: Creo que hemos tomado una decisión buena para todos. La decisión de los jueces fue unánime …

  Español Extremo Basic and Intermediate

 • 42 decision — noun 1) they came to a decision Syn: resolution, conclusion, settlement, choice, option, selection 2) the judge s decision Syn: verdict, finding, ruling, judgement, adjudication …

  Synonyms and antonyms dictionary

 • 43 decision — de•ci•sion [[t]dɪˈsɪʒ ən[/t]] n. 1) the act or process of deciding 2) the act of making up one s mind: a difficult decision[/ex] 3) something that is decided; resolution 4) a judgment, as one pronounced by a court 5) the quality of being decided; …

  From formal English to slang

 • 44 decision — sprendinys statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. decision vok. Entscheidung, f rus. решение, n pranc. décision, m; solution, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 45 décision — sprendinys statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. decision vok. Entscheidung, f rus. решение, n pranc. décision, m; solution, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 46 decision — /dɪ sɪʒ(ə)n/ noun a choice made after thinking about what to do ● It took the committee some time to come to a decision or to reach a decision …

  Marketing dictionary in english

 • 47 decision — n. 1 the act or process of deciding. 2 a conclusion or resolution reached, esp. as to future action, after consideration (have made my decision). 3 (often foll. by of) a the settlement of a question. b a formal judgement. 4 a tendency to decide… …

  Useful english dictionary

 • 48 decision — Synonyms and related words: accommodation, accord, acquittal, action, adjustment, agreement, alternativity, animus, appetence, appetency, appetite, arbitration, arrangement, award, backbone, choice, choosing, co optation, co option, command,… …

  Moby Thesaurus

 • 49 decision — I (New American Roget s College Thesaurus) n. firmness, resolution; judgment, determination; verdict, finding. See lawsuit. II (Roget s IV) n. 1. [The act of deciding] Syn. determination, arrangement, settlement; see choice 1 , judgment 2 . 2. [A …

  English dictionary for students

 • 50 decision — /dəˈsɪʒən / (say duh sizhuhn) noun 1. the act of deciding; determination (of a question or doubt). 2. a judgement, as one formally pronounced by a court. 3. a making up of one s mind. 4. that which is decided; a resolution. 5. the quality of… …

  Australian English dictionary

 • 51 decision —   Ho oholo, ōlelo ho oholo, mana o ho oholo.    ♦ Written decision, palapala ho okō …

  English-Hawaiian dictionary

 • 52 decision — sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Atsakingos institucijos nustatyta tvarka priimtas dokumentas, kuriame nurodoma, ar planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 53 decision — pasirinkimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. choice; decision; selection vok. Auswahl, f rus. выбор, m pranc. choix, m; sélection, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 54 decision — sprendimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. decision; solution; solving vok. Entscheidung, f; Lösen, n; Lösung, f rus. процесс решения, m; решение, n pranc. résolution, f; solution, n …

  Automatikos terminų žodynas

 • 55 decision on — apsisprendimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veiklos tikslo pasirinkimas. Tikslas ne visada būna tuoj pat realizuojamas, nes norint apsispręsti reikia aktualių motyvų, o sąlygos jiems atsirasti kartais būna nepalankios. Dažnai kyla… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 56 decision — sprendinys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mąstymo forma, kai sąvokos jungiamos jas teigiant ir išskiriamos jas neigiant. Sąvoka, kuria teigiama ar neigiama, vadinama subjektu (S), o kuria teigiamas ar neigiamas subjektas, vadinama… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 57 decision — sprendimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mąstymo vyksmas, kuriuo ieškoma atsako į teorinį ar praktinį uždavinį, problemą. atitikmenys: angl. decision; problem solving vok. Beschluss, m; Entscheidung, f; Urteil, n rus.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 58 decision — sprendimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinės veiklos aplinkybes, sportininko elgsenos normas, užsibrėžtą tikslą labiausiai atitinkančių veiksmų pasirinkimas. Sprendimas yra tarpinis veiksmas tarp mąstymo ir judėjimo… …

  Sporto terminų žodynas

 • 59 decision — sprendimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Trenerio valdymo funkcija – žodinis arba raštiškas nurodymas sportininkui, komandai vienaip ar kitaip veikti. Treneris gali priimti ↑taktinius, ↑operatyviuosius ir ↑strateginius… …

  Sporto terminų žodynas

 • 60 decision — apsisprendimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Veiklos tikslo pasirinkimas; savo pozicijos probleminėse situacijose sąmoningas išsiaiškinimas ir pasirinkimas. atitikmenys: angl. decision; self determination vok.… …

  Sporto terminų žodynas