build

 • 81build up — the traffic continues to build up Syn: increase, grow, mount (up), intensify, escalate; strengthen …

  Thesaurus of popular words

 • 82build-up — sutelkimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Procesas, kuriuo siekiama nustatyto padalinio kovinio pajėgumo, technikos, įrangos ir aprūpinimo lygio. Gali būti taikoma šio proceso atlikimo priemonėms. atitikmenys: angl. build up pranc.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 83build — kompleksija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kūno sandara, išvaizda, kūno sudėjimas. kilmė lot. complexio – surišimas, visuma atitikmenys: angl. build; frame vok. Komplexion, f rus. комплексия …

  Sporto terminų žodynas

 • 84build — sukurti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda įvardyti veiksmui, kuriuo gaunamas aiškus galutinis rezultatas, kuris bent kiek siejasi su kūrybiškumo elementais. Pavyzdžiui, galima sukurti piešinį, skaidrę, lentelę. atitikmenys: angl.… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • 85build — darinys statusas T sritis informatika apibrėžtis Programa, sukompiliuota iš projektuojamų ↑išteklių failų. Naudojama testavimui. Tai atskiras trumpalaikės programos versijos pavadinimas, vartojamas ↑atvirosiose programose. pavyzdys( iai) darinio… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • 86build — versija statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Aparatinės arba ↑programinės įrangos, duomenų rinkinio arba ↑dokumento modifikacija. Programų versijos žymimos numeriais arba numerių grupėmis, skiriamomis taškais, pavyzdžiui, 3, 3.1, 3.1.2.… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • 87build ID — darinio identifikatorius statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Darinio įvardijimas, analogiškas programos ↑versijos numeriui. Dažnai jo komponentas būna kompiliavimo data. atitikmenys: angl. build ID ryšiai: dar žiūrėk – darinys dar žiūrėk –… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • 88build-up —  1. n. Advance preparation or publicity for an event (often with sense of increasing excitement). Flattery given to one when introducing one.  2. v. build up Arrange or offer this, bulge Temporary increase in national birth rate …

  A concise dictionary of English slang

 • 89build — The thickness of the paint film deposited on the body during spraying (measured in mils). Also see heavy film build …

  Dictionary of automotive terms

 • 90build up — [1] To increase the surface level of metal by welding more material on it (and later grinding it to shape) or by adding filler to it. [2] To assemble or put something together. [3] To add material to something. See carbon build up pressure… …

  Dictionary of automotive terms

 • 91build in — verb make something an integral part of something else we can build in a special clause to make the contract better for you • Hypernyms: ↑integrate, ↑incorporate • Verb Frames: Somebody s something Somebody s something PP …

  Useful english dictionary

 • 92build on — verb be based on; of theories and claims, for example (Freq. 2) What s this new evidence based on? • Syn: ↑repose on, ↑rest on, ↑build upon • Hypernyms: ↑depend on, ↑ …

  Useful english dictionary

 • 93build — See: JERRY BUILT …

  Dictionary of American idioms

 • 94build up to — {v. phr.} To be in the process of reaching a culmination point. * /The clouds were building up to a violent storm./ * /Their heated words were building up to a premature divorce./ …

  Dictionary of American idioms

 • 95build — See: JERRY BUILT …

  Dictionary of American idioms

 • 96build up to — {v. phr.} To be in the process of reaching a culmination point. * /The clouds were building up to a violent storm./ * /Their heated words were building up to a premature divorce./ …

  Dictionary of American idioms

 • 97build on — phrasal to use as a foundation < building on past experience > …

  New Collegiate Dictionary

 • 98build in — transitive verb Date: 1933 to make an integral part of something …

  New Collegiate Dictionary

 • 99build up — verb Date: 1555 transitive verb 1. to develop gradually by increments < building up endurance > < built up a library > 2. to promote the health, strength, esteem, or reputation of …

  New Collegiate Dictionary

 • 100build-to — noun A boundary or alignment, usually parallel to the property line, along which a building or structure must be placed. It usually establishes the maximum distance away from the property line that a building or structure may be placed …

  Wiktionary