Speed

 • 101speed —    Āwīwī, māmā, wikiwiki.   Also: ka aholo, ho okāholo, hikiwawe, paukikī, miki, haulani.   See sayings, pola1, fast.    ♦ To speed recklessly, as an auto, holo pupule, holo ino, holo akahele ole, holo nui, ho okele ino …

  English-Hawaiian dictionary

 • 102speed — {{#}}{{LM S36423}}{{〓}} {{[}}speed{{]}} {{■}}(ing.){{□}} {{《}}▍ s.m.{{》}} Tipo de droga sintética que actúa como estimulante del sistema nervioso central. {{★}}{{\}}PRONUNCIACIÓN:{{/}} [espíd]. {{★}}{{\}}ORTOGRAFÍA:{{/}} Por ser un extranjerismo… …

  Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • 103speed-up — įsuka statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. acceleration; speed up vok. Anfahren, n; Anlauf, m; Durchgehen, n; Hochlauf, m rus. разгон, m pranc. accélération, f; emballement, m; mise en vitesse, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 104speed-up — sukimosi greičio didinimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. speed up vok. Drehzahlzunahme, f rus. увеличение скорости вращения, n pranc. augmentation de vitesse de rotation, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 105speed — sparta statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. rate; speed vok. Geschwindigkeit, f; Rate, f; Schnelligkeit, f rus. быстрота, f; скорость, f; частота, f pranc. cadence, f; rapidité, f; taux, m; vitesse, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 106speed — greitis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. rate; speed; velocity vok. Geschwindigkeit, f rus. скорость, f pranc. rapidité, f; vitesse, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 107speed — sparta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikro vyksmo spartumas, išreiškiamas atitinkamu matavimo vienetu. atitikmenys: angl. rate; speed vok. Geschwindigkeit, f; Schnelligkeit, f rus. быстрота, f; скорость, f pranc …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 108speed — greitis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vektorinis dydis, skaitine verte lygus materialiojo taško poslinkiui per vienetinį laiko tarpą. Greičio modulis v = ds/dt lygus taško nueito kelio s išvestinei laiko t atžvilgiu …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 109speed — sparta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rate; speed vok. Geschwindigkeit, f; Schnelligkeit, f; Schnellwirkung, f rus. быстрота, f; скорость, f pranc. rapidité, f; vélocité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 110speed — greitis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. speed; velocity vok. Geschwindigkeit, f rus. скорость, f pranc. vitesse, f; vélocité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 111speed — greitis statusas T sritis Energetika apibrėžtis Materialiojo taško judėjimą apibūdinantis dydis, išreiškiamas formule v = ds/dt; čia ds – taško poslinkis per mažą laiko tarpą dt. atitikmenys: angl. speed; velocity vok. Geschwindigkeit, f rus.… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 112speed — greitis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuotolio ir sugaišto tame nuotolyje laiko santykis. Matavimo vienetas – metrai per sekundę. Greitis apskaičiuojamas nuotolio ilgį dalijant iš laiko, per kurį įveikiamas tas nuotolis: V …

  Sporto terminų žodynas

 • 113speed — greitis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vektorinis dydis, reiškiantis materialaus taško (kūno) judėjimo spartumą ir kryptį bet kuriuo momentu arba per tam tikrą laiko tarpą. atitikmenys: angl. rate; speed; velocity vok.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 114speed — greitumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinė ypatybė – gebėjimas atlikti ciklinius arba neciklinius judesius greičiausiu dažniu, esant įvairiam pasipriešinimui. atitikmenys: angl. speed vok. Geschwindigkeit, f;… …

  Sporto terminų žodynas

 • 115speed — greitumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Koordinacinių gebėjimų požymis – judesių, veiksmų ir jų derinių atlikimas laiku (kokybinė savybė) ir greitis (kiekybinė savybė). atitikmenys: angl. speed vok. Geschwindigkeit, f;… …

  Sporto terminų žodynas

 • 116speed — greitumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus ypatybė atlikti judesius, veiksmus tam tikromis sąlygomis per trumpiausią laiką. Greitumo požymiai: vienetinis judesio greitis, judesių dažnis, reakcijos laikas. atitikmenys:… …

  Sporto terminų žodynas

 • 117speed — sparta statusas T sritis informatika apibrėžtis Atliekamo darbo spartumas, tempas. Panašią reikšmę turintis žodis „greitis“ vartotinas tada, kai reikia apibūdinti daikto judėjimą (nueitą kelią per laiko vienetą). Pavyzdžiui, kompiuterio sparta… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • 118speed — Rapidity of motion. Application of Reo Motor Car Co. 57 App DC 9, 16 F2d 349. See moderate speed …

  Ballentine's law dictionary

 • 119speed — see more haste, less speed …

  Proverbs new dictionary

 • 120speed — [OE] Speed originally meant ‘success, prosperity’ – and when you wish someone Godspeed, you are wishing them ‘good fortune’. Largely, though, it is the secondary sense ‘quickness’, which first emerged in the late Old English period, that has… …

  Word origins