Rate

 • 81rate — I ra|te 1. ra|te sb., n, r, rne, i sms. rate , fx ratebetaling, ratepension II ra|te 2. ra|te vb., r, de, t (rangordne) …

  Dansk ordbog

 • 82rate —   Helu, ana, nui. See price.    ♦ Interest rate, helu kuala …

  English-Hawaiian dictionary

 • 83rate — dažnumas statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis Bendrasis ligų arba su sveikata susijusių ↑populiacijos požymių ↑pasireiškimo rodiklis. atitikmenys: angl. rate šaltinis Pagrindinės epidemiologijos sąvokos : mokomasis žodynas / Kauno… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 84raté — gedimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. break down; failure; fault vok. Ausfall, m; Beschädigung, f; Fehler, m; Versagen, n rus. выход из строя, m; неисправность, f; отказ, m; повреждение, n pranc. défaillance, f; défaut, m;… …

  Automatikos terminų žodynas

 • 85raté — triktis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. loss; trouble vok. Ausfall, m rus. нарушение, n; сбой, m pranc. défaut, m; dérangement, m; panne, f; raté, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 86rate — greitis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. rate; speed; velocity vok. Geschwindigkeit, f rus. скорость, f pranc. rapidité, f; vitesse, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 87rate — santykis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. proportion; quotient; rate; ratio; relationship vok. Quotient, m; Vergleich, m; Verhältnis, n; Verhältniszahl, f rus. отношение, n pranc. rapport, m; taux, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 88Rate — dalis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikras visumos kiekis, sudedamasis elementas. atitikmenys: angl. fraction; part; piece; portion vok. Anteil, m; Quote, f; Rate, f rus. доля, f; часть, f pranc. fraction, f;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 89rate — sparta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikro vyksmo spartumas, išreiškiamas atitinkamu matavimo vienetu. atitikmenys: angl. rate; speed vok. Geschwindigkeit, f; Schnelligkeit, f rus. быстрота, f; скорость, f pranc …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 90rate — debitas statusas T sritis chemija apibrėžtis Skysčio arba dujų kiekis, per vienetinį laiką pratekantis tėkmės skerspjūviu. atitikmenys: angl. discharge; flow; yield; output; rate rus. дебит …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 91rate — sparta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rate; speed vok. Geschwindigkeit, f; Schnelligkeit, f; Schnellwirkung, f rus. быстрота, f; скорость, f pranc. rapidité, f; vélocité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 92rate — santykis statusas T sritis Energetika apibrėžtis Kiekio, dydžio, dalių ryšys. Dviejų vienarūšių dydžių dalmuo. atitikmenys: angl. rate; ratio vok. Verhältnis, n rus. отношение, n pranc. proportion, f; rapport, m …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 93raté — nesprogęs statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogstamasis šaudmuo, kuris nebuvo užtaisytas arba užtaisytas nesprogo. atitikmenys: angl. dud pranc. raté …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 94raté — neiššovimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Neįvykęs šūvis arba sprogimas. atitikmenys: angl. misfire pranc. raté …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 95raté — užsikirtimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dalinis arba visiškas sviedinio užtaiso detonatoriaus nesuveikimas. atitikmenys: angl. misfire pranc. raté …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 96rate — matmuo statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Matavimo vienetais reiškiamas dydis. atitikmenys: angl. dimension; rate; scale; size vok. Abmessung, f; Ausmass, n; Grösse, f; Mass, n rus. измерение; размер …

  Sporto terminų žodynas

 • 97rate — greitis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuotolio ir sugaišto tame nuotolyje laiko santykis. Matavimo vienetas – metrai per sekundę. Greitis apskaičiuojamas nuotolio ilgį dalijant iš laiko, per kurį įveikiamas tas nuotolis: V …

  Sporto terminų žodynas

 • 98rate — greitis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vektorinis dydis, reiškiantis materialaus taško (kūno) judėjimo spartumą ir kryptį bet kuriuo momentu arba per tam tikrą laiko tarpą. atitikmenys: angl. rate; speed; velocity vok.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 99rate — tempas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Judesių skaičius, atliktas per laiko vienetą. kilmė lot. tempus – laikas atitikmenys: angl. pace; rate; tempo vok. Geschwindigkeit, f; Tempo, n rus. темп ryšiai: sinonimas – sparta …

  Sporto terminų žodynas

 • 100rate — tempas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vyksmo greitis: judesio, veiksmo ar jų derinio atlikimo, kartojimo greitis. kilmė lot. tempus – laikas atitikmenys: angl. pace; rate; tempo vok. Geschwindigkeit, f; Tempo, n rus. темп… …

  Sporto terminų žodynas