Protected

 • 121 protected species — saugoma rūšis statusas Aprobuotas sritis biologinė įvairovė apibrėžtis Pažeidžiama, nykstanti, reta arba endeminė gyvūnų, augalų arba grybų rūšis, kuriai gresia išnykimas, todėl ji Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 122 protected wild fauna species — saugoma laukinių gyvūnų rūšis statusas Aprobuotas sritis laukinė gyvūnija apibrėžtis Nykstanti, pažeidžiama, reta arba endeminė gyvūnų rūšis, kuri Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo nustatyta tvarka yra įrašyta į… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 123 protected zone — saugoma zona statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Europos Sąjungoje esanti teritorija, kurioje: 1) nėra aptiktas ar paplitęs vienas ar daugiau kenksmingųjų organizmų, rastų vienoje ar daugiau Europos… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 124 protected cell — apsaugotasis narvelis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. protected cell vok. geschützte Stelle, f rus. защищённая ячейка, f pranc. cellule protégée, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 125 protected line — apsaugotoji linija statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. protected line vok. geschützte Leitung, f rus. защищаемая линия, f pranc. ligne protégée, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 126 protected file — apsaugotoji rinkmena statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. protected file vok. geschützte Datei, f rus. защищённый файл, m pranc. fichier protégé, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 127 protected natural object — saugomas gamtos objektas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Saugomas gamtos elementas, bet kuri gamtinė teritorija, kurioje ribojama ūkinė žmogaus veikla ir palaikoma natūrali gamtinė būsena siekiant išsaugoti ekologinę… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 128 protected landscape — kraštovaizdžio draustinis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Teritorija, kurioje saugomi upų slėniai su atodangomis ir kitais vertingais objektais, senslėniai, ežerų kompleksai, moreninių lygumų ir kalvynų kraštovaizdžiai.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 129 protected area — saugoma teritorija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Nustatytas ribas turintis sausumos ir (ar) vandens plotas, turintis pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę, kuriam teisės aktų nustatyta speciali… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 130 protected watering-place — saugoma vandenvietė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandenvietė, iš kurios imamas paviršinis ar požeminis vanduo, prižiūrima pagal teisės aktus siekiant išvengti jos taršos. atitikmenys: angl. protected watering place vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 131 protected frequency — apsaugotasis dažnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Draugiškų pajėgų dažnis, kurio trukdymas turi būti sumažintas. atitikmenys: angl. protected frequency pranc. fréquance protégée …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 132 protected site — apsaugotoji vieta statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vieta, kuri yra apsaugota naudojant maskavimą, parenkant tinkamą vietovę, statinius, atsparius įprastinių ginklų skeveldroms, arba šių priemonių derinį. atitikmenys: angl. protected site pranc …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 133 Protected Designation of Origine — Appellation d origine protégée Logo européen de l AOP obligatoire au 1/05/09[1] …

  Wikipédia en Français

 • 134 protected area — a geographically defined area where conservation is carried out …

  Dictionary of ichthyology

 • 135 protected fish zone — that part of a water body where fish catches are prohibited …

  Dictionary of ichthyology

 • 136 protected tenancy — ➡ Rent Act * * * …

  Universalium

 • 137 protected membrane roof — noun an insulated and ballasted roofing assembly in which the insulation and ballast are applied on top of the membrane (sometimes referred to as an inverted roof assembly ) …

  Wiktionary

 • 138 protected mode — noun An operational mode of x86 compatible CPUs, in which software can use features such as virtual memory, paging, and safe multitasking …

  Wiktionary

 • 139 protected sex — noun Safe sex …

  Wiktionary

 • 140 Protected areas of Singapore — Conservation areas of Singapore are built up areas in Singapore accorded protection from unauthorised destruction or alterations by law. There are presently 71 such areas, involving about 6,500 buildings across the city. List of conservation… …

  Wikipedia