Influence

 • 121influence factors — paveikieji veiksniai statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Visuma veiksnių, tiriamosios medžiagos ėmimo metu lemiančių ieškomosios analitės koncentraciją (aktyvumą, dažnumą ir kt.) in vivo (žr.). Jie visada susiję su… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 122influence quantity — paveikusis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nematuojamas, tačiau turintis įtakos matavimo rezultatui, dydis. pavyzdys( iai) a) mikrometro temperatūra, kai matuojamas ilgis; b) dažnis, kai matuojama kintamosios… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 123influence coefficient — poveikio koeficientas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, išreiškiamas matavimo priemonės rodmens pokyčio ir jį sukėlusio paveikiojo dydžio vertės pokyčio dalmeniu. atitikmenys: angl. influence coefficient vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 124influence coefficient — poveikio koeficientas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. influence coefficient vok. Einflusskoeffizient, m; Wirkungskoeffizient, m rus. коэффициент влияния, m pranc. coefficient d’influence, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 125influence quantity — paveikusis dydis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. influence quantity vok. Einflußgröße, f rus. влияющая величина, f pranc. grandeur d’influence, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 126influence du milieu — aplinkos poveikis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. influence of surroundings vok. Umwelteinfluß, m rus. влияние среды, n pranc. influence du milieu, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 127influence of surroundings — aplinkos poveikis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. influence of surroundings vok. Umwelteinfluß, m rus. влияние среды, n pranc. influence du milieu, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 128influence des impuretés — priemaišų poveikis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. influence of impurities vok. Verunreinigungseinfluß, m rus. влияние примесей, n pranc. influence des impuretés, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 129influence of impurities — priemaišų poveikis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. influence of impurities vok. Verunreinigungseinfluß, m rus. влияние примесей, n pranc. influence des impuretés, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 130influence mutuelle — abipusis poveikis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. mutual influence vok. gegenseitliger Einfluß, m rus. взаимное влияние, n pranc. influence mutuelle, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 131influence électrostatique — elektrostatinė indukcija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electrostatic induction; electrostatic influence vok. elektrostatische Induktion, f; elektrostatische Influenz, f rus. электростатическая индукция, f pranc. induction… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 132influence field — poveikio laukas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivo ar minų tralo sudaromas nekontaktinis poveikio laukas. atitikmenys: angl. influence field pranc. champ d’influence …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 133influence release sinker — nekontaktinės minos paleidimo gramzdiklis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Gramzdiklis, kuris inkarinę ar kylančiąją miną laiko jūros dugne ir ją paleidžia reaguodamas į kokį nors laivo poveikį, pvz., elektromagnetinį lauką, akustinį… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 134influence sweep — nekontaktinis tralas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tralas, kuris sukelia tokį pat nekontaktinį poveikį kaip ir laivas, ir tuo sužadina miną. atitikmenys: angl. influence sweep pranc. drague à influence …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 135influence de navire — laivo poveikis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivyno minų kare – magnetinis, akustinis ar slegiamasis laivo ar minų tralerio, imituojančio laivą, poveikis, kurį pajunta jūrų mina ar kitas jutiklis. atitikmenys: angl. ship influence pranc.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 136influence mine — nekontaktinė mina statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mina, kuri sužadinama kokių nors taikinio fizinių savybių ar pačios minos spinduliavimo. atitikmenys: angl. influence mine pranc. mine à influence …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 137influence field — The distribution in space of the influence of a ship or minesweeping equipment …

  Military dictionary

 • 138influence release sinker — A sinker which holds a moored or rising mine at the sea bed and releases it when actuated by a suitable ship influence …

  Military dictionary

 • 139influence sweep — A sweep designed to produce an influence similar to that produced by a ship and thus actuate mines …

  Military dictionary

 • 140Influence of tea on Chinese culture — Tea has had a major influence on the development of Chinese culture.According to Chinese tradition, the original cup of tea was not invented but discovered in the course of daily affairs by the simple inhabitants in the hills of Min nan, who… …

  Wikipedia