Elementary

 • 121 elementary MOS device — diskretusis MOP įtaisas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. elementary MOS device vok. diskretes MOS Bauelement, n rus. дискретный МОП прибор, m pranc. dispositif discret à structure MOS, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 122 elementary analysis — elementinė analizė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Cheminių elementų radimas ir jų kiekio nustatymas medžiagoje. atitikmenys: angl. elemental analysis; elementary analysis vok. Elementaranalyse, f rus. элементарный… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 123 elementary work — elementarusis darbas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, išreiškiamas jėgos ir jos veikimo taško elementariojo poslinkio skaliarine sandauga. atitikmenys: angl. elementary work vok. Elementararbeit, f; elementare… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 124 elementary work — elementarusis darbas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Termodinamikoje – dydis, išreiškiamas termodinaminės jėgos ir išorinio parametro labai mažo pokyčio sandauga. atitikmenys: angl. elementary work vok. Elementararbeit …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 125 elementary area — elementarusis plotas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nykstamai mažas tam tikro objekto paviršiaus plotas. atitikmenys: angl. elementary area vok. Elementarfläche, f rus. элементарная площадь, f pranc. aire élémentaire …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 126 elementary particle field — elementariųjų dalelių laukas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elementariųjų dalelių (elektronų, pozitronų, neutronų, mezonų ir kt.) laukas yra erdvės sritis, kurioje yra tos dalelės, ar fizikinis laukas, kurio kvantai… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 127 elementary substance — vieninė medžiaga statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Medžiaga, sudaryta iš vienos rūšies atomų. atitikmenys: angl. elementary substance vok. einfacher Körper, m; einfacher Stoff, m rus. простое вещество, n pranc. corps… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 128 elementary error — elementarioji paklaida statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atsitiktinė arba sistemingoji paklaida, atsirandanti dėl priežasčių ir vyksmų sekos ir susijusi su viena priežastimi ar vyksmu. atitikmenys: angl. elementary error …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 129 elementary increment — elementarusis ėminys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Medžiagos kiekis, vieną kartą paimtas iš vienetinės pakuotės. atitikmenys: angl. elementary increment vok. elementare Einzelprobe, f pranc. prélèvement élémentaire,… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 130 elementary force — elementarioji jėga statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Materialųjį tašką ar kitokį objektą veikianti nykstamai maža jėga. atitikmenys: angl. elementary force vok. elementare Kraft, f rus. бесконечно малая сила, f;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 131 elementary analysis — elementinė analizė statusas T sritis chemija apibrėžtis Cheminių elementų radimas ir nustatymas. atitikmenys: angl. elemental analysis; elementary analysis rus. элементный анализ …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 132 elementary particle — elementarioji dalelė statusas T sritis chemija apibrėžtis Dalelė, kurios šiuo metu nemokame suskaldyti į mažesnes. atitikmenys: angl. elementary particle; fundamental particle; subatomic particle; ultimate particle rus. субатомная частица;… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 133 elementary particle — elementarioji dalelė statusas T sritis chemija apibrėžtis Mažiausia materijos dalelė, kuri nėra atomas ar atomo branduolys (išskyrus protoną). atitikmenys: angl. elementary particle; fundamental particle; subatomic particle; ultimate particle rus …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 134 elementary charge — elementarusis krūvis statusas T sritis chemija apibrėžtis Mažiausias teigiamas ar neigiamas elektros krūvis, lygus ± 1,6022·10⁻¹⁹ C. santrumpa( os) e atitikmenys: angl. elementary charge rus. элементарный заряд …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 135 elementary cell — elementarusis narvelis statusas T sritis chemija apibrėžtis Mažiausias gretasienis, kurį daug kartų išilgai briaunų perstumiant erdvėje galima sudaryti visą kristalinę gardelę. atitikmenys: angl. elementary cell; unit cell rus. элементарная… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 136 elementary reaction — paprastoji reakcija statusas T sritis chemija apibrėžtis Vienos pakopos reakcija. atitikmenys: angl. elementary reaction; one step reaction; simple reaction rus. одностадийная реакция; простая реакция; элементарная реакция ryšiai: sinonimas –… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 137 elementary substance — vieninė medžiaga statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiaga sudaryta iš vienos rūšies atomų. atitikmenys: angl. elementary substance rus. простое вещество …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 138 elementary superphosphate — superfosfatas statusas T sritis chemija apibrėžtis Fosforo trąša, Ca(H₂PO₄)₂ ir CaSO₄ mišinys. atitikmenys: angl. elementary superphosphate; simple superphosphate; superphosphate rus. обычный суперфосфат; простой суперфосфат; суперфосфат ryšiai:… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 139 elementary cell — elementarusis narvelis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. basic cell; elementary cell; unit cell vok. Einheitszelle, f; Elementarzelle, f rus. базисная ячейка, f; элементарная ячейка, f pranc. cellule élémentaire, f; maille élémentaire,… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 140 elementary analysis — elementinė analizė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. elemental analysis; elementary analysis vok. Elementaranalyse, f rus. элементарный анализ, m; элементный анализ, m pranc. analyse élémentaire, f …

  Fizikos terminų žodynas