Actual

 • 161actual total loss — The complete destruction or loss of an insured item or one that has suffered an amount of damage that makes it cease to be the thing it originally was. For example, a motor car would be an actual total loss if it was destroyed, stolen and not… …

  Big dictionary of business and management

 • 162actual alcoholic strength by volume of percent — faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais statusas Aprobuotas sritis mokesčiai apibrėžtis 20 °C temperatūros gryno alkoholio tūrio dalių skaičius, tenkantis tos pačios temperatūros produkto 100 tūrio dalių. atitikmenys: angl. actual… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 163actual inflation — faktinė infliacija statusas Aprobuotas sritis Ekonomika apibrėžtis Įgaliotos institucijos oficialiai paskelbtas infliacijos rodiklis. atitikmenys: angl. actual inflation šaltinis Lietuvos banko Ekonomikos departamentas …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 164actual value — faktinė sumažinto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertė statusas Aprobuotas sritis atmosfera apibrėžtis Kuriuo nors būdu gaminant biodegalus per visus ar tam tikrus gamybos etapus sumažinto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertė …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 165actual coding — absoliutusis programavimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. absolute coding; absolute programming; actual coding; BASIC coding; direct coding; specific coding vok. absolute Codierung, f; absolutes Programmieren, n; Absolutmaß… …

  Automatikos terminų žodynas

 • 166actual value — tikroji vertė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actual value vok. Istwert, m rus. фактическое значение, n pranc. valeur réelle, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 167actual-value sensor — tikrosios vertės matuoklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actual value sensor; true value transducer vok. Istwertgeber, m rus. датчик действительного значения, m; датчик фактической величины, m pranc. capteur de valeur réelle, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 168actual language — kompiuterinė kalba statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. absolute language; actual language; computer language; machine language vok. Maschinensprache, f; Rechnersprache, f rus. машинный язык, m; язык машинных кодов, m pranc. langage… …

  Automatikos terminų žodynas

 • 169actual coverage area — tikroji aprėpties zona statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actual coverage area vok. Wirkdeckungszone, f rus. действительная зона покрытия, f pranc. zone de couverture réelle, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 170actual address — faktinis adresas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actual address; real address; specific address; true address vok. echte Adresse, f; reale Adresse, f; tatsächliche Adresse, f; wirkliche Adresse, f rus. действительный адрес, m;… …

  Automatikos terminų žodynas

 • 171actual device number — tikrasis įrenginio numeris statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actual device number vok. aktuelle Gerätenummer, f rus. фактический номер устройства, m pranc. numéro actuel de l appareil, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 172actual efficiency — tikrasis naudingumo koeficientas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. actual efficiency vok. realer Wirkungsgrad, m rus. действительный коэффициент полезного действия, m pranc. rendement actuel, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 173actual flux density — efektyvusis srauto tankis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. actual flux density; effective flux density vok. effektive Flußdichte, f rus. эффективная плотность потока, f pranc. densité de flux effective, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 174actual density — tikrasis tankis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Sutankintos birios arba akytosios medžiagos vienetinio tūrio masė (kg/m³). atitikmenys: angl. actual density; real density vok. Eigendichte, f rus. истинная плотность, f; …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 175actual deviation — faktinis nuokrypis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Algebrinis faktinio ir vardinio matmens skirtumas. atitikmenys: angl. actual deviation vok. Istabmaß, n rus. действительное отклонение, n; фактическое отклонение, n… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 176actual size — faktinis matmuo statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matmuo, gautas matuojant gaminį reikiamu tikslumu. atitikmenys: angl. actual size vok. Istmaß, n; tatsächliches Maß, n rus. действительный размер, m; истинный размер, m… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 177actual value — faktinė vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo priemonės rodoma dydžio vertė. atitikmenys: angl. actual value vok. Realwert, m rus. действительное значение, n; фактическое значение, n pranc. valeur réelle, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 178actual density — tikrasis tankis statusas T sritis chemija apibrėžtis Sutankintos birios ar akytos medžiagos vienetinio tūrio masė. atitikmenys: angl. actual density; real density; true density rus. истинная плотность; фактическая плотность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 179actual size — faktinis matmuo statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. actual size vok. Istmaß, n; tatsächliches Maß, n rus. действительный размер, m; истинный размер, m pranc. dimension effective, f; dimension réelle, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 180actual value — faktinė vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. actual value vok. Istwert, m rus. фактическое значение, n pranc. valeur réelle, f …

  Fizikos terminų žodynas