релін

 • 1Релігієзнавство. Навчальний посібник (2018)
  У посібнику подано матеріал, присвячений релігієзнавству як науці, історії релігії та світовим релігіям. Розглядаються різні концепції, її структура та функції релігії в житті суспільства та… 198 UAH

 • 2Релігієзнавство , Владимир Лубский (2010)
  У підручнику досліджуються особливості предмету релігієзнавства, його місце в системі гуманітарного знання, ґрунтовні положення релігієзнавства, основні поняття, основні концепції дослідження… 242 UAH

 • 3Релігієзнавство , В. Лубская,Василий Теремко (2011)
  От издателя:Підручник містить відомості щодо структури, принципів, методології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань 72 UAH

 • 4Релігієзнавство. Підручник , Евгений Харьковщенко (2007)
  От издателя:Підручник є спадкоємцем одного з найбільш популярних у 1994–2002 рр. навчальних видань з релігієзнавства, що було написане нині покійним Ю 38 UAH

 • 5Релігієзнавство. Шпаргалка для студента № 19 , Константин Кислюк (2011)
  От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам&# 039;яті підзабуту… 17 UAH

 • 6Релігія культури , Юрий Кучерявый (2016)
  Юрій Кучерявий народився 1977 року у Львові. За освітою - філософ. Працював за спеціальністю та у сфері державного культурного управління 50 UAH

 • 7Секс та релігія. Від балу цноти до благословенної гомосексуальності , Даг Эйстейн Эндшьо (2017)
  У книжці відомого норвезького науковця і правозахисника Даґа Ейстей на Ендшьо проаналізовано величезний масив інформації щодо непростих стосунків між сексом і різноманітними релігіями протягом всієї… 142 UAH

 • 8Історія релігій світу , Владимир Лубский (2017)
  У навчальному посібнику розглядаються особливості предмету історії релігій світу, ґрунтовні положення історії релігій світу, основні поняття, основні концепції дослідження релігії, сутність і… 517 UAH

 • 9Словник-довідник з релігієзнавства. Близько 3000 статей , Валентина Шевченко (2004)
  От издателя:Словник містить близько 3 тис. статей, які розкривають зміст основних понять релігієзнавства і дають можливість читачеві проаналізувати сутність традиційних та нетрадиційних релігійних… 38 UAH

 • 10Боги і народи. Етносоціальний вимір. Курс релігієзнавства , Галина Лозко (2015)
  У книзі висвітлено соціальні виміри релігії як етнокультурного феномена, показано взаємозв’язок етносу з його рідними світоглядними уявленнями й ментальністю, які досі справляють значний вплив… 210 UAH

 • 11Ісе моноґатарі як пам ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан , Капранов С. В (2004)
  Монографію присвячено аналізу видатного твору японської класичної літератури доби Хейан (794-1192) Ісе моноґатарі з історико-філософської та релігієзнавчої позицій. Проаналізовано образ світу, що… 199 UAH

 • 12Історія релігієзнавтства в Польщі , Генрик Гофман (2010)
  От издателя:Книга польського релігієзнавця є першим за широтою дослідженням, присвяченим історії релігієнавства в Польщі з половини XIX ст 79 UAH

 • 13Історія релігієзнавства в Україні , Петр Кралюк,Николай Шкрибляк (2017)
  Підручник містить курс лекцій з історії релігієзнавчої думки в Україні від її витоків - часів Київської Русі і до наших днів. У ньому проаналізовано основні напрямки, ключові постаті та провідні… 121 UAH

 • 14Історія релігій , Владимир Лубский,Мария Лубская (2017)
  У підручнику викладено основні питання релігієзнавства, подано широкий матеріал з історії релігії–одного з найяскравіших феноменів людства 496 UAH

 • 15Феноменологія і релігія 2009 (2010)
  От издателя:У щорічнику вміщено матеріали філософської конференції «Феноменологія і релігія», яка відбулася в жовтні 2008 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та… 60 UAH

 • 16Духовні джерела. Збірник текстів релігійного змісту для контрольного читання мовчки. 5-11 класи , Алла Терещеня (2010)
  От издателя:У збірнику подано тексти релігійного змісту різних жанрів, стилів, типів мовлення для контрольного читання мовчки у 5–11 класах 12 UAH

 • 17Антологія християнства: Хрестоматія з релігієзнавства та культурології (2013)
  От издателя:Ця книга не повторює типові підручники, а подає документальні матеріали, що сприятимуть засвоєнню та осмисленню студентами знань з релігієзнавства такультурології 99 UAH

 • 18Культура і релігія , Александр Цветков (2011)
  От издателя:Осмислення духовних і культурних надбань людства, нагромаджених у процесі становлення цивілізації, нерозривно пов’язане з пізнанням витоків культуриі релігії, їх взаємозв’язків у різні… 68 UAH

 • 19Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії , Эмиль Дюркгайм (2002)
  От издателя:Французький соціолог-позитивіст Еміль Дюркгайм (1858-1917), засновник французької соціологічної школи, у своїй праці досліджує на прикладі тотемної системи в Австралії первісні форми… 90 UAH

 • 20Загальне релігієзнавство , Виталий Докаш (2012)
  У посібнику розглядаються теоретичні аспекти, висвітлюється місце та роль релігії в соціально-культурному процесі. Детально розглянуто ті конфесії, які поширені на території України 303 UAH