Şoimuşu Mic River


Şoimuşu Mic River

Geobox River
name = Şoimuşu Mic River
native_name =
other_name =
other_name1 =


image_size =
image_caption =
country_type = Countries
state_type =
region_type =
district_type = Counties
city_type = Villages
country = Romania
country1 =
state =
state1 =
region =
region1 =
district = Harghita County
district1 =
city = Şoimuşu Mic
city1 =
length =
watershed =
discharge_location =
discharge =
discharge_max =
discharge_min =
discharge1_location =
discharge1 =
source_name =
source_location =
source_district =
source_region =
source_state =
source_country =
source_lat_d =
source_lat_m =
source_lat_s =
source_lat_NS =
source_long_d =
source_long_m =
source_long_s =
source_long_EW =
source_elevation =
source_length =
mouth_name = Eliseni River
mouth_location = Săcel
mouth_district =
mouth_region =
mouth_state =
mouth_country =
mouth_lat_d =
mouth_lat_m =
mouth_lat_s =
mouth_lat_NS =
mouth_long_d =
mouth_long_m =
mouth_long_s =
mouth_long_EW =
mouth_elevation =
tributary_left =
tributary_left1 =
tributary_right =
tributary_right1 =
free =
free_type = Official River Code


map_size =
map_caption =

The Şoimuşu Mic River is a tributary of the Eliseni River, in Romania

References

* Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
* Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

* Trasee turistice - judeţul Harghita [http://www.e-calauza.ro/index.php?afiseaza=trasee-turistice-harghita]

Maps

* Harta judeţului Harghita [http://www.harta-turistica.ro/map.php?ID=20]


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Eliseni River — Geobox River name = Eliseni River native name = other name = other name1 = image size = image caption = country type = Countries state type = region type = district type = Counties city type = Villages country = Romania country1 = state = state1 …   Wikipedia