Biuletyn Informacyjny


Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny" ("Information Bulletin") was a Polish weekly published covertly in occupied Poland during World War II.

It was started in November 1939 in Warsaw as the main press release of the SZP, the first underground resistance organisation in Poland. Soon it was taken over by the Armia Krajowa and the Bureau of Information and Propaganda of the Polish government. Since 1941 it had also several regional versions in all major cities of Poland, both under German and Soviet occupation. During the Warsaw Uprising it was published openly as a daily, the main press release of the Polish forces. After the capitulation of Warsaw it was published in Kraków until the dissolution of AK in January 1945.

See also

* Nowy Kurier Warszawski


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Biuletyn Informacyjny — «Biuletyn Informacyjny», № 183, 15 июля 1943 г …   Википедия

  • informacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, informacyjnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który zawiera informacje, wiadomości, wskazówki, który o czymś informuje : {{/stl 7}}{{stl 10}}Serwis, program, biuletyn informacyjny. Informacyjna zapowiedź. Dział… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • biuletyn — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. biuletynnie {{/stl 8}}{{stl 7}} druk zawierający informacje interesujące szeroki krąg odbiorców; urzędowy komunikat : {{/stl 7}}{{stl 10}}Biuletyn informacyjny o bieżących pracach rządu. Biuletyn… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • biuletyn — m IV, D. u, Ms. biuletynnie; lm M. y «urzędowy komunikat o wydarzeniach bieżących, interesujących ogół; informator o działalności instytucji, towarzystw naukowych itp.» Biuletyn informacyjny towarzystwa naukowego. Biuletyn prasowy,… …   Słownik języka polskiego

  • informacyjny — informacyjnyni «mający charakter informacji, zawierający wiadomości, wskazówki; informujący, objaśniający» Agencja informacyjna. Biuro, źródło informacyjne. Biuletyn informacyjny. ∆ Serwis informacyjny «bieżące wiadomości agencji prasowej… …   Słownik języka polskiego

  • Polnische Kultur im Zweiten Weltkrieg — Die Polnische Kultur im Zweiten Weltkrieg wurde von den beiden Besatzungsmächten Polens, dem Dritten Reich und der Sowjetunion, die beide der polnischen Bevölkerung und Kultur feindlich gesinnt waren, brutal[1] unterdrückt.[2][3] Durch eine… …   Deutsch Wikipedia

  • Lesser Poland — For other uses, see Little Poland (disambiguation). Not to be confused with Lesser Poland Voivodeship. Lesser Poland superimposed on borders of current Polish voivodeships …   Wikipedia

  • Polish culture during World War II — Part of a series on the Culture of Poland Periods …   Wikipedia

  • Bureau of Information and Propaganda — The Bureau of Information and Propaganda of the Headquarters of Związek Walki Zbrojnej, later of Armia Krajowa ( pl. Biuro Informacji i Propagandy (Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej) in short: BIP ) a conspiracy department… …   Wikipedia

  • Adam Michnik — (born October 17, 1946, Warsaw, Poland) is the editor in chief of Gazeta Wyborcza, where he sometimes writes under the pen names of Andrzej Zagozda or Andrzej Jagodziński. In 1968 1989 he was one of the leading organizers of the illegal,… …   Wikipedia