BIH


BIH

BIH is a three letter acronym that can stand for:

*Burn In Hell, which is known as the opposite of "Rest in Peace" (RIP).
*Benign intracranial hypertension
*Bihari language (ISO 639 alpha-3, bih)
*The ISO 3-letter country code for BIH ("Bosnia i Hercegovina", abbreviated as "BiH")
*Bureau International de l'Heure (International Time Bureau)
*Bounding Interval Hierarchy, a partitioning data structure for computer graphics acceleration.
*The IATA location identifier for Eastern Sierra Regional Airport.
*Bring In Heavyequiptmenttocarryallthemoney.


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Bih — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

  • BIH — sigla nelle targhe automobilistiche e in usi burocratici, Bosnia Erzegovina …   Dizionario italiano

  • BiH — Bosna i Hercegovina Босна и Херцеговина Bosnien und Herzegowina …   Deutsch Wikipedia

  • BIH — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

  • bihəya — sif. və is. <fars. bi. . . və ər. həya> Həyasız, utanmaz. <Səkinə xanım:> Gülsəba, heç bilirsən ki, mənim bu bihəya qardaşım arvadı başıma nə iş gətiribdir? M. F. A.. // Söyüş yerində. <Nurcahan:> Axırda təqsirli kim oldu, a… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bihədd — sif. <fars. bi. . . və ər. hədd> Hədsiz. Füzulidən səbatü səbrü cövrü qəhr az istə; Kim, ol biçarəyi dərdü qəmin bihədd zəbun etdi. F.. <Səriyyə:> Nə çarə edəsən? Sən bir tək, amma bu zalimlər bihədd. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • BIH — Die Abkürzung BIH steht für: Bosnien und Herzegowina, Staat in Europa Benigne intrakranielle Hypertension, „gutartiger Überdruck auf das Gehirn“, neurologisches Krankheitsbild Bihari, eine Gruppe indoarischer Sprachen (Sprachcode nach ISO 639 2)… …   Deutsch Wikipedia

  • bih — tas·bih; …   English syllables

  • BIH — International Time Bureau (Bureau International d l Heure) …   Military dictionary

  • BIH — Bosnia and Herzegovina (Regional » Countries) * Bihari (Regional » Language Codes (3 Letters)) * Bosna i Herzegovina (Regional » Countries) * Benign Intracranial Hypertension (Medical » Physiology) * Basic Irrigated Hectares (Miscellaneous » Unit …   Abbreviations dictionary