List of Special Areas of Conservation in Wales


List of Special Areas of Conservation in Wales

The following is a list of Special Areas of Conservation in Wales.

* Aberbargoed Grasslands
* Afon Eden – Cors Goch Trawsfynydd
* Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn
* Afon Teifi/ River Teifi
* Afon Tywi/ River Tywi
* Afonydd Cleddau/ Cleddau Rivers
* Alyn Valley Woods/ Coedwigoedd Dyffryn Alun
* Bae Cemlyn/ Cemlyn Bay
* Berwyn a Mynyddoedd de Clwyd/ Berwyn and South Clwyd Mountains
* Blackmill Woodlands
* Blaen Cynon
* Brecon Beacons/ Bannau Brycheiniog
* Cadair Idris
* Caeau Mynydd Mawr
* Cardiff Beech Woods
* Cardigan Bay/ Bae Ceredigion
* Carmarthen Bay and Estuaries/ Bae Caerfyrddin ac Aberoedd
* Carmarthen Bay Dunes/ Twyni Bae Caerfyrddin
* Cernydd Carmel
* Clogwyni Pen Llyn/ Seacliffs of Lleyn
* Coed Cwm Einion
* Coed y Cerrig
* Coedwigoedd Dyffryn Elwy/ Elwy Valley Woods
* Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn/ Creuddyn Peninsula Woods
* Coedydd a Cheunant Rheidol/ Rheidol Woods and Gorge
* Coedydd Aber
* Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion/ Meirionnydd Oakwoods and Bat Sites
* Coedydd Llawr-y-glyn
* Coedydd Nedd a Mellte
* Coetiroedd Cwm Elan/ Elan Valley Woodlands
* Cors Caron
* Cors Fochno
* Corsydd Eifionydd
* Corsydd Llyn/ Lleyn Fens
* Corsydd Môn/ Anglesey Fens
* Crymlyn Bog/ Cors Crymlyn
* Cwm Cadlan
* Cwm Clydach Woodlands / Coedydd Cwm Clydach
* Cwm Doethie – Mynydd Mallaen
* Deeside and Buckley Newt Sites
* Drostre Bank
* Dunraven Bay
* Elenydd
* Eryri/ Snowdonia
* Fenn`s, Whixall, Bettisfield, Wem and Cadney Mosses
*
* Glannau Ynys Gybi/ Holy Island Coast
* Glan-traeth
* Glaswelltiroedd Cefn Cribwr/ Cefn Cribwr Grasslands
* Glynllifon
* Gower Ash Woods/ Coedydd Ynn Gwyr
* Gower Commons/ Tiroedd Comin Gwyr
* Granllyn
* Great Orme`s Head/ Pen y Gogarth
* Grogwynion
* Gweunydd Blaencleddau
* Halkyn Mountain/ Mynydd Helygain
* Johnstown Newt Sites
* Kenfig/ Cynffig
* Limestone Coast of South West Wales/ Arfordir Calchfaen de Orllewin Cymru
* Llangorse Lake/ Llyn Syfaddan
* Llwyn
* Llyn Dinam
* Migneint–Arenig–Dduallt
* Montgomery Canal
* Morfa Harlech a Morfa Dyffryn
* Mwyngloddiau Fforest Gwydir/ Gwydyr Forest Mines
* Mynydd Epynt
* North Pembrokeshire Woodlands/ Coedydd Gogledd Sir Benfro
* North West Pembrokeshire Commons/ Comins Gogledd Orllewin Sir Benfro
* Pembrokeshire Bat Sites and Bosherston Lakes/ Safleoedd Ystlum Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston
* Pembrokeshire Marine/ Sir Benfro Forol
* Pen Llyn a`r Sarnau/ Lleyn Peninsula and the Sarnau
* Preseli
* Rhinog
* Rhos Goch
* Rhos Llawr-cwrt
* Rhos Talglas
* River Dee and Bala Lake/ Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid
* River Usk/ Afon Wysg
* River Wye/ Afon Gwy
* St David`s / Ty Ddewi
* Sugar Loaf Woodlands
* Tanat and Vyrnwy Bat Sites/ Safleoedd Ystlumod Tanat ac Efyrnwy
* Usk Bat Sites/ Safleoedd Ystlumod Wysg
* Wye Valley and Forest of Dean Bat Sites/ Safleoedd Ystlumod Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena
* Wye Valley Woodlands/ Coetiroedd Dyffryn Gwy
* Y Fenai a Bae Conwy/ Menai Strait and Conwy Bay
* Y Twyni o Abermenai i Aberffraw/ Abermenai to Aberffraw Dunes
* Yerbeston Tops

ee also

* List of Special Areas of Conservation in England
* List of Special Areas of Conservation in Scotland
* List of Special Areas of Conservation in Northern Ireland

ource

* [http://www.jncc.gov.uk/page-1458 JNCC list of UK SACs] (accessed on 30 October 2006)


Wikimedia Foundation. 2010.