Russia at the 1994 Winter Olympics


Russia at the 1994 Winter Olympics

Infobox Olympics Russia
games=1994 Winter
competitors=113
flagbearer=Sergey Chepikov
sports=12
gold=11
silver=8
bronze=4
total=23
rank=1

Russia competed at the 1994 Winter Olympics in Lillehammer, Norway. It was the first time the nation had competed at the Winter Olympic Games since the dissolution of the Soviet Union in 1991. Russian athletes had competed as part of the Unified Team at the 1992 Winter Olympics.

Results and competitors by event


=Ice hockey=

Men's Team Competition

*Team Roster:*Andrei Zuyev:*Valeri Ivannikov:*Sergei Abramov:*Oleg Davydov:*Dmitri Tertyshny:*Sergei Sorokin:*Alexander Smirnov:*Igor Ivanov:*Sergei Shendelev:*Oleg Shargorodsky:*Vladimir Tarasov:*Alexei Kudashov:*Georgi Yevtukhin:*Sergei Berezin:*Valeri Karpov:*Igor Varitsky:*Alexander Vinogradov:*Dmitri Denisov:*Pavel Torgayev:*Andrei Nikolishin:*Vyacheslav Bezukladnikov:*Andrei Tarasenko:*Ravil Gusmanov


=Speed skating=

* Andrey Anufriyenko
* Andrey Bakhvalov
* Svetlana Bazhanova
* Svetlana Boyarkina-Zhurova
* Svetlana Fedotkina
* Aleksandr Golubyov
* Sergey Klevchenya
* Oleg Pavlov
* Natalya Polozkova
* Oksana Ravilova
* Tatyana Trapeznikova
* Mikhail Vostroknutov

References

* [http://www.aafla.org/5va/reports_frmst.htm Official Olympic Reports]
* [http://www.olympic.org/uk/athletes/results/search_r_uk.asp International Olympic Committee results database]


Wikimedia Foundation. 2010.