IEI


IEI

IEI may mean:

*Institution of Engineers (India)
*Institution of Engineers of Ireland
*Individual Employment Income
*In Socionics, the Intuitive Ethical Introvert.
*Idiopathic environmental intolerance, an increased sensitivity to common chemicals also known as multiple chemical sensitivity.


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • IEI.FC — Incubateur d entreprises innovantes de Franche Comté 60 % Logo de Incubateur d entreprises innovantes de Franche Comté Contexte général Champs d action Pa …   Wikipédia en Français

  • IEI — Indiana Energy, Inc. (Business » NYSE Symbols) *** Information Economy Initiative (Governmental » US Government) * Instituto de Educación y Investigación (International » Spanish) …   Abbreviations dictionary

  • IEI — isoelectric interval …   Medical dictionary

  • IEI — • International Electronics Inc. u.a. Entwickler von Spracherkennungssystemen • The Institution of Engineers of Ireland ( > IEEE Standard Dictionary ) …   Acronyms

  • IEI — abr. Instituto de Educaciуn y Investigaciуn …   Diccionario de Abreviaturas de la Lengua Española

  • IEI — [1] International Electronics Inc. u.a. Entwickler von Spracherkennungssystemen [2] The Institution of Engineers of Ireland ( > IEEE Standard Dictionary ) …   Acronyms von A bis Z

  • IEI — abbr. International Environmental Institute …   Dictionary of abbreviations

  • IEI — • isoelectric interval …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • įeiti — įeĩti intr. 1. SD392, R, H eiti į vidų, įžengti: Intėjaũ pirkion Jz. Inė̃jo į tą pakajų ir atsisėdo LB180. Keliskart anuos vyrus įeĩnant ir išeinant pamatė Jrk76. Inė̃jęs pas žmogų nei labos dienos neduoda Rdm. Ineidamas nešūkavau, išeidamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įeiti — įei̇̃ti vksm. Į kiẽmą įėjaũ pro varteliùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas