Dentobunus


Dentobunus
Dentobunus
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Arachnida
Order: Opiliones
Suborder: Eupnoi
Superfamily: Phalangioidea
Family: Sclerosomatidae
Genus: Dentobunus
Roewer, 1910

Dentobunus is a genus of harvestmen in the family Sclerosomatidae.[1]

Species

 • Dentobunus abiannulatus Roewer, 1929
 • Dentobunus acuarius (Thorell, 1891)
 • Dentobunus albimaculatus
 • Dentobunus auratus Roewer, 1910
 • Dentobunus aurolucens Roewer, 1923
 • Dentobunus balicus Roewer, 1931
 • Dentobunus bicorniger (Simon, 1901)
 • Dentobunus bidentatus (Thorell, 1891)
 • Dentobunus basalis Roewer, 1931
 • Dentobunus bicoronatus Roewer, 1931
 • Dentobunus buruensis Roewer, 1955
 • Dentobunus chaetopus (Thorell, 1889)
 • Dentobunus cupreus Roewer, 1955
 • Dentobunus dentatus (With, 1903)
 • Dentobunus distichus Roewer, 1955
 • Dentobunus feuerborni Roewer, 1931
 • Dentobunus imperator (With, 1903)
 • Dentobunus insignitus Roewer, 1910
 • Dentobunus kraepelinii Roewer, 1910
 • Dentobunus luteus Roewer, 1910
 • Dentobunus magnificus Roewer, 1912
 • Dentobunus pulcher Suzuki, 1970
 • Dentobunus punctipes Roewer, 1931
 • Dentobunus quadridentatus Roewer, 1923
 • Dentobunus quadrispinosus Suzuki, 1977
 • Dentobunus ramicornis (Thorell, 1894)
 • Dentobunus renchi Roewer, 1931
 • Dentobunus rufus Roewer, 1910
 • Dentobunus selangoris Roewer, 1955
 • Dentobunus siamensis Roewer, 1955
 • Dentobunus tenuis (Loman, 1892)
 • Dentobunus unicolor Roewer, 1911
 • Dentobunus waigenensis Roewer, 1955

References