Cond


Cond

Cond may refer to:

 • Condition number, in numerical analysis
 • cond, a conditional expression in LISP, an example showing the signum function that returns -1 for a negative number, 0 for 0 and 1 for a positive number in LISP:[1]
(cond
 ((minusp testnumber) -1)
 ((zerop testnumber)  0)
 (t          1)
)

References

 1. ^ LISP -- Control Structures

Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

 • Cond — Cond, v. t. [OE. conduen, condien, F. conduire to conduct, fr. L. conducere. See {Conduct}, and cf. {Con} (Naut.), {Conn}. {Cun}.] (Naut.) To con, as a ship. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cond — abbrev. conductivity * * * …   Universalium

 • çöndərmə — «Çöndərmək»dən f. sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • cond — abbrev. conductivity …   English World dictionary

 • Cond — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

 • cond — se·cond·ment; cond; …   English syllables

 • çöndərmək — f. Döndərmək, çevirmək. Xəbər gəldi ki, nəçəlnik gəlir. Hamı üzünü çöndərdi Hacı Namazalının qapısına səmt və səs səda lap kəsildi. C. M.. Qulu dolu ağzını çöndərib, ütük qaşlarını qovzuyub, . . nə deyəcək idisə, beş altı yerdən onun sözünü kəsib …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • COND — cerebro osteo nephrodysplasia * * * cond abbr condition …   Medical dictionary

 • cond — condensation, condensed; condition, conditioned; conductivity; conductor * * * cond abbr condition …   Medical dictionary

 • çöndərməg — (Cəlilabad) çevirmək, döndərmək. – Üzin çöndərdi oğlı İbrahimə tərəf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti