Chu Liu Hsiang and Hu Tieh Hua


Chu Liu Hsiang and Hu Tieh Hua
Chu Liu Hsiang and Hu Tieh Hua
Traditional 楚留香與胡鐵花
Simplified 楚留香与胡铁花
Directed by Lin Ying
Produced by Gu Long
Written by Gu Long
Cinematography Liao Wan-wen
Editing by Kong Wong-hung
Studio 寶龍電影公司
Release date(s) 1980
Country Taiwan
Language Mandarin

Chu Liu Hsiang and Hu Tieh Hua is a 1980 Taiwanese film directed by Lin Ying, written and produced by Gu Long. The titular characters are from Gu Long's Chu Liuxiang novel series.

Cast

 • Liu Dekai as Chu Liuxiang
 • James Tien as Hu Tiehua
 • Lee Kim-ping
 • Suen Ga-lam
 • Shally Yue
 • Liu Ping
 • Wang Suen
 • Cheung Pang
 • Wong Gwan
 • Yuen Sam
 • Yee Yuen
 • Kok Man-lai
 • Au Ba

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries: