The Internationale in Filipino


The Internationale in Filipino

The Internationale in Filipino version has three versions used by the leftist movement from the 1930s until today.

Pandaigdigang awit ng manggagawa

The original Internationale was created by Juan Feleo of then Partido komunista ng Pilipinas, it was based on The American version of said song. Instead of "internationale", it was then literally called "Pandaigdigang awit ng Manggagawa".

:PANDAIGDIGANG AWIT NG MANGGAGAWA

:Bangon sa Pagkakagupiling:Bangon Kauring Alipin:Sa Daigdig ating pilitin:Komunismo’y tanghalin

:Halina At ating Usigin:Bayan nating Sinisiil:Buhay Dugo ay puhunanin:Tanikala ay lagutin

:Koro:Ito’y Huling Paglalaban:Tunay Na Kalayaan:Ng Manggagawa:Sa buong Daigidigan

:Wala tayong maasahang:Lingap sa mga gahaman:Kaya’t tayon’y magbagong buhay:Hirap nati’y lunasan

:Manggagawa Wag mong tulutang:Apihin ka habang buhay:Hanapin mo ang kalayaan:Panlulupig ay wakasan

:Koro

The original hymn then continued to be used by the leftist movement, especially during the first quarter storm and in the Diliman Commune. However, the word "komunismo" was replaced with "Sosyalismo" or "Demokrasya".

CPP-NPA version

The CPP-NPA version is composed of 2 versions, the original and the current. Both of them are inspired from the Chinese version of the hymn.

:INTERNASYONAL

:Bangon, sa pagkakabusabos:Bangon, alipin ng gutom!:Katarunga'y bulkang sasabog:Sa huling paghuhukom.

:Gapos ng kahapo'y lagutin.:Tayong api ay magbalikwas!:Tayo ngayo'y inaalipin,:Subalit atin ang bukas.

:Koro::Ito'y huling paglalaban:Magkaisa't nang masaklaw:Ng Internasyonal:Ang buong daigdigan.

:Walang ibang maasahang:Bathala o manunubos,:Kaya ang ating kaligtasa'y:Nasa ating pagkilos.

:Manggagawa, bawiin ang yaman:Kaisipa'y palayain.:Ang maso ay ating hawakan:Kinabukasa'y pandayin.

:koro

Then, these words were edited, replacing "Ang buong daigdigan" with "ang sangkatauhan" by cultural group of the communist party of the Philippines in the early 1980s. Lately, the leader of the Communist Party of the Philippines, Jose Maria Sison, also a poet, translated into Tagalog the third stanza of the internationale from the Chinese and Russian lyrics, as well as replacing some words sung.

thus, the current hymn is now being sung by the movement.

:INTERNASYUNAL:(the current version)

:Bangon sa pagkakabusabos:Bangon mga bihag ng gutom:Katwiran ay bulkang sasabog:Buong lakas na magdadagundong

:Gapos ng kahapo'y lagutin:Tayong api ay magbalikwas:Tayo ngayo'y inaalipin:Subalit atin ang bukas

:Koro::Ito'y huling paglalaban:Magkaisa nang masaklaw:Ng Internasyunal‚:ang sangkatauhan

:Wala tayong maaasahan:Bathala o manunubos:Kaya't ang ating kaligtasa'y:Nasa ating pagkilos

:Manggagawa bawiin ang yaman:Kaisipa'y palayain:Ang maso ay ating tanganan:Kinabukasa'y pandayin:(Balik koro 2x)

:Manggagawa at magsasaka:Ating Partido'y dakila:Palayasin ang mga gahaman:Sa anakpawis ang daigdigan

:Wakasan pagsasamantala:Ng mga bwitre at uwak:Sa umagang sila'y maglaho:Mapulang araw sisikat:(Balik koro 2x)

Links

* [http://uk.youtube.com/watch?v=Y2NgDDe59gQ video of the old version]


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • The Internationale — Infobox Anthem title = The Internationale alt title = L Internationale (French) image size = caption = L Internationale in the original French. prefix = International country = International Socialist Movement author = Eugène Pottier lyrics date …   Wikipedia

  • Basketball in the Philippines — The Philippines was among the world s first basketball playing nations; and Filipinos are some of the world s most avid followers of the sport. The Philippines is the home of the world’s second oldest (and Asia’s first) professional basketball… …   Wikipedia

  • Foreign relations of the Philippines — is administered by the Philippines President and the nation s Department of Foreign Affairs. Much of the republic s international relations are dominated by the Philippines ties to the United States, of which the Philippines was historically a… …   Wikipedia

  • University of the Philippines Diliman — Not to be confused with University of the Philippines. University of the Philippines Diliman Unibersidad ng Pilipinas Diliman Official seal M …   Wikipedia

  • Radio Chine Internationale — Pour les articles homonymes, voir CRI. Radio Chine Internationale (en français) ou China Radio International (CRI) (en anglais), anciennement Radio Pékin, est une des deux chaînes d État de radiodiffusion en République populaire de Chine. China… …   Wikipédia en Français

  • Olivia "Bong" Coo — Born June 3, 1948 (1948 06 03) (age 63) Nationality Filipino …   Wikipedia

  • Protest song — A protest song is a song which is associated with a movement for social change and hence part of the broader category of topical songs (or songs connected to current events). It may be folk, classical, or commercial in genre. Among social… …   Wikipedia

  • Philippines — Philippine redirects here. For a town in the Netherlands, see Philippine, Netherlands. Republic of the Philippines Republika ng Pilipinas …   Wikipedia

  • Filipinas — Repúblika ng Pilipinas Republic of the Philippines República de Filipinas …   Wikipedia Español

  • Manila — City of Manila Lungsod ng Maynila Lage von Manila in der Region Metro Manila …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.