Aboniteichos


Aboniteichos

Aboniteichos (Gr. polytonic|Ἀβώνου τεῖχος, Ethnos: polytonic|Ἀβνουτειχείτης: "İnebolu") was a town on the coast of Paphlagonia, memorable as the birthplace of the impostor Alexander, of whom Lucian has left us an amusing account in the treatise bearing his name.Citation | last = Smith | first = William | author-link = William Smith (lexicographer) | contribution = Aboniteichos | editor-last = Smith | editor-first = William | title = Dictionary of Greek and Roman Geography | volume = 1 | pages = 5 | publisher = Walton & Maberly | place = London | year = 1857 | contribution-url = http://books.google.com/books?id=_sYPAAAAYAAJ ] According to Lucian, Alexander petitioned the emperor (probably Antoninus Pius) that the name of his native place should be changed from Aboniteichos to Ionopolis; and whether the emperor granted the request or not, we know that the town was called Ionopolis in later times. [Lucian, "Alex" § 58] Not only does this name occur in Marcian of Heraclea [Marcian of Heraclea, "Peripl." p. 72] and Hierocles, [Hierocles, p. 696] but on coins of the time of Antoninus and Lucius Verus we find the legend "Ionopoliton" (polytonic|ΙΩΝΟΠΟΛΙΤΩΝ), as well as "Abonoteichiton" (polytonic|ΑΒΩΝΟΤΕΙΧΙΤΩΝ). The modern İnebolu is evidently only a corruption of Ionopolis. [Strabo, p. 545] [Arrian, "Periplus Ponti Euxini" p. 15] [Ptol. v. 4 § 2] [Stephanus of Byzantium, "s. v." polytonic|Ἀβώνου τεῖχος]

It was the site of a second century AD temple of Appollo. [CathEncy|wstitle=Ionopolis]

References


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ABONITEICHOS — i. e. Aboni maenia, Galatiae oppid. Ptolemaeo, et Arriano in Periplo. Pertrus Bellonius et Gyllius Boli hodie dici scribunt; Arcane Theveto dicitur; in orâ maris Euxini inter Teuthraniam ad occident. et Sinopen ad ortum. Lucianus in Pseudemante… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Alexander the Paphlagonian — Alexander the Paphlagonian, a celebrated impostor and worker of false oracles, was born at Aboniteichos in Paphlagonia in the early part of the 2nd century.cite encyclopedia | last = Jowett | first = Benjamin | authorlink = Benjamin Jowett |… …   Wikipedia

  • Alejandro el Paflagonio — Alejandro el Paflagonio, un famoso impostor y autor de oráculos falsos, nació en Aboniteichos (Paflagonia) en la primera parte del siglo II. El vívido relato de su carrera dado por Luciano podría considerarse ficticio, de no ser por la… …   Wikipedia Español