Gremë


Gremë

Gremë is a small village in the Ferizaj municipality of southern Kosovo. All of the inhabitants are Albanians. The village has a population of 5,000-10,000 people. The large city of Ferizaj is located to the north of the village. The Sharr Mountains are located to the south-west of the village.


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • greme — v. a. == displease. Wright’s L. P. p. 36; part ‘i gremet,’ O. and N. 931 v. n. == be displeased [grom]. O. and N. 870. AS. gremian …   Oldest English Words

  • greme — …   Useful english dictionary

  • gremėzdas — gremė̃zdas sm. (2) 1. koks senas, keblus daiktas, griozdas: Kam čia gremė̃zdai po kojom! Ds. Pilna čia visokių gremė̃zdų Alk. Privertė pilną pirkią visokių gremė̃zdų Vj. Anyta prigriauzdė gremė̃zdų pilną stubą J. Ale ir padarei roges – gremė̃zdą! …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gremėzdiškas — gremė̃zdiškas, gremė̃zdiška bdv. Tókį gremė̃zdišką šaldytùvą nusipirkaũ, pùsę virtùvės ùžima …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gremėzdiška — gremė̃zdiškas, gremė̃zdiška bdv. Tókį gremė̃zdišką šaldytùvą nusipirkaũ, pùsę virtùvės ùžima …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gremėzda — scom. (1), grẽmėzda (1) Nm žr. gremėzdas 2: Koks iš tavęs gremėzda! Antz. Visa sudribusi – tikra gremėzda Vdžg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gremėzdas — gremė̃zdas dkt. Pi̇̀lnas sandėliùkas visókių gremė̃zdų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gremėzdiškai — gremė̃zdiškai prv. Gremė̃zdiškai sukaltà lentýna …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gremėzdagalis — scom. (1) žr. gremėzda: Ot gremėzdagalis! Grš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gremėzdiškas — gremė̃zdiškas, a adj. (1) → gremėzdas: 1. Ilgas, gilus, gremėzdiškas lovys tįsojo šalia Marytės rš. Buvo gremėzdiškų sakinių rš. 2. Išvaizda jo buvo pusėtinai gremėzdiška P. Cvir. gremė̃zdiškai adv.: Jis į mane prakalbėjo gremėzdiškai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language