yuk
I. noun or yuck; also yak or yock Date: 1946 1. slang laugh <
did it just for yuks
>
2. slang joke, gag II. intransitive verb or yuck (yukked or yucked; yukking or yucking) Date: 1964 slang laugh, joke — usually used in the phrase yuk it up

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

 • Yuk — may refer to: *Mr. Yuk, a trademarked cartoon graphic image, widely employed in the United States in labeling of substances that are poisonous if ingested *Tsan Yuk Hospital, a public hospital in Hong Kong specializing in obstetrics and… …   Wikipedia

 • yuk — ☆ yuk1 [yuk ] n. [echoic] Slang a loud laugh of amusement, or something causing it vi. yukked, yukking Slang to laugh loudly yuk2 [yuk] n., interj. Slang alt. sp. of YUCK2 …   English World dictionary

 • yuk — [jʌk] interjection another spelling of ↑yuck …   Dictionary of contemporary English

 • yuk — [ jʌk ] another spelling of yuck …   Usage of the words and phrases in modern English

 • yuk — “laughter, something evoking laughs,” 1964, onomatopoeic; see YUCK (Cf. yuck) (2) …   Etymology dictionary

 • yük — is. 1. Daşınmaq, aparılmaq üçün hər cür şey, daşınmalı olan mal və s. Yükü boşaltmaq. Heyvanın dalına yük çatmaq. – Ağ dəvə düzdə qaldı; Yükü Təbrizdə qaldı; Oğlanı dərd apardı; Dərmanı qızda qaldı. (Bayatı). Yük heyvanı – yük daşıyan heyvan. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yük — is. 1) Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir. F. R. Atay 2) Bir şeyin ağırlığı 3) Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar Bir araba yükü odun. 4) Eşya Bütün yükü bu bavul …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yuk — yuk1 /yuk/, n., v., yukked, yukking. Slang. n. 1. a loud, hearty laugh. 2. a joke evoking such a laugh. v.i., v.t. 3. to laugh or joke: The audience really yukked it up at the movie. Also, yuck, yock, yok …   Universalium

 • yuk — [[t]jʌ̱k[/t]] EXCLAM Some people say yuk when they think something is very unpleasant or disgusting. [INFORMAL] It s corned beef and cabbage, said Malone. Yuk, said Maureen …   English dictionary

 • yuk — ahantch·u·yuk; yuk; …   English syllables

 • yuk — I or yuck II [[t]yʌk[/t]] n. v. yukked yucked, yuk•king yuck•ing. sl. 1) cvb sts a loud, hearty laugh 2) cvb sts a joke or circumstance evoking such a laugh 3) cvb sts to laugh or joke: yukking it up[/ex] • Etymology: 1960–65 II yuk [[t]yʌk[/t]]… …   From formal English to slang

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”