zyg-
or zygo- combining form Etymology: New Latin, from Greek, from zygon — more at yoke 1. yoke <
zygomorphic
>
2. pair <
zygodactyl
>
3. union <
zygospore
>

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • zyg — zyg·a·dene; zyg·a·de·nine; zyg·a·de·nus; zyg·apophysis; zyg·i·on; zyg·nema; zyg·ne·ma·les; zyg·ne·ma·ta·ce·ae; zyg·ne·ma·ta·les; zyg·ne·ma·ta·ceous; …   English syllables

  • zyg- — ⇒ZYG(O) , (ZYG , ZYGO ), élém. formant I. Élém. tiré du gr. « tout ce qui sert à joindre deux objets ensemble; en partic., joug », entrant dans la constr. de termes sav. appartenant au vocab. de l anat., de la biol., de la bot., de la zool. A.… …   Encyclopédie Universelle

  • zyg... — zyg..., Zyg... vgl. ↑zygo..., Zygo …   Das große Fremdwörterbuch

  • zyg... — zyg...,   Wortbildungselement, zygo …   Universal-Lexikon

  • zyg — tylko w wyrażeniu pot.: Zyg zyg (marchewka)! «wyrażenie używane głównie przez dzieci, przy drażnieniu się z kimś lub dla okazania, że ktoś nie miał racji (z jednoczesnym wykonywaniem palcami ruchu przypominającego skrobanie marchwi)» …   Słownik języka polskiego

  • zyg- — combining form or zygo Etymology: New Latin, from Greek, from zygon more at yoke 1. a …   Useful english dictionary

  • zyg- — See zygo …   Medical dictionary

  • zyg — zygotene …   Medical dictionary

  • zyg — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Yang Zhuang Macrolanguages : Identifier : (ISO 639 3) : zha Macrolanguages : Name : Zhuang Individual… …   Names of Languages ISO 639-3

  • zyg — o, =us (G). A yoke …   Dictionary of word roots and combining forms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”