volcanism
noun Date: circa 1864 volcanic action or activity

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • Volcanism — Vol can*ism, n. Volcanic power or action; volcanicity. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • volcanism — (n.) 1869, from Fr. volcanisme; see VOLCANO (Cf. volcano) + ISM (Cf. ism) …   Etymology dictionary

  • volcanism — (also vulcanism) ► NOUN Geology ▪ volcanic activity or phenomena …   English terms dictionary

  • volcanism — [väl′kə niz΄əm, vôl′kə niz΄əm] n. [Fr volcanisme] volcanic activity or phenomena …   English World dictionary

  • volcanism — /vol keuh niz euhm/, n. Geol. the phenomena connected with volcanoes and volcanic activity. Also, vulcanism. [1865 70; VOLCAN(O) + ISM] * * * or vulcanism Any of various processes and phenomena associated with the surface discharge of molten rock …   Universalium

  • volcanism — vulkanizmas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Visuma gamtos reiškinių, kuriuos sukelia magmos arba lavos ir iš jos išsiskiriančių dujų, vandens garų, geoterminių vandenų migracija litosferoje, kilimas iš gelmių ir pasklidimas… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • volcanism — noun Any of the natural phenomena and processes associated with the action of volcanos, geysers and fumaroles Syn: volcanicity See Also: volcanic, volcanist, volcanize, volcanology …   Wiktionary

  • volcanism — n. volcanic processes and phenomena …   English contemporary dictionary

  • volcanism — [ vɒlkənɪz(ə)m] (also vulcanism) noun Geology volcanic activity or phenomena …   English new terms dictionary

  • volcanism — vol·can·ism …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”