spirt
variant of spurt

New Collegiate Dictionary. 2001.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • spirt — SPIRT, s.n. (pop.) Alcool etilic (care se vinde în comerţ); p. ext. băutură alcoolică tare. ♢ Spirt de lemn = alcool metilic obţinut la distilarea uscată a lemnului. Spirt medicinal = spirt folosit în medicină, mai ales ca dezinfectant extern,… …   Dicționar Român

  • Spirt — Spirt, v. & n. Same as {Spurt}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • spirt — see spurt …   Modern English usage

  • spirt — [spʉrt] n., vt., vi. alt. sp. of SPURT …   English World dictionary

  • spirt — is. <lat. spiritus> 1. Tərkibində çoxlu kraxmal və şəkər olan (buğda, kartof və s.) məhsullardan distillə yolu ilə alınan alışqan maye. Naznaz pambığı spirtə batırdı, Qaraşın barmağını silib təmizləməyə başladı. M. İ.. 2. kim. Öz tərkibində …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • spirt — /sperrt/, v.i., v.t., n. spurt. * * * …   Universalium

  • spìrt — scaltro, furbo, esperto, navigato …   Dizionario Materano

  • spirt — 1) strip 2) trips …   Anagrams dictionary

  • spirt — verb &noun old fashioned spelling of spurt …   English new terms dictionary

  • spirt — I. v. n. Gush, jet, spout. See spurt. II. v. a. Spout, throw out …   New dictionary of synonyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”