rock climbing
noun Date: 1875 mountain climbing on rocky cliffs • rock climb intransitive verbrock climber noun

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

 • Rock climbing — History Styles Technique Equipment and protection Grades (difficulty of climb) Terminology Belaying Abseiling …   Wikipedia

 • rock climbing — rock ,climbing noun uncount the activity of climbing the side of a mountain or large rock for enjoyment, usually using ropes and other equipment. Rock climbing is often simply called climbing. ╾ rock ,climber noun count …   Usage of the words and phrases in modern English

 • rock climbing — rock .climbing n [U] the sport of climbing up very steep rock surfaces such as the sides of mountains >rock climber n …   Dictionary of contemporary English

 • rock climbing — ► NOUN ▪ the sport or pastime of climbing rock faces, especially with the aid of ropes and special equipment …   English terms dictionary

 • rock climbing — noun the sport or pastime of scaling rock masses on mountain sides (especially with the help of ropes and special equipment) • Hypernyms: ↑sport, ↑athletics, ↑climb, ↑mount * * * noun [noncount] : the sport or activity of climbing the steep sides …   Useful english dictionary

 • rock climbing — UK / US noun [uncountable] the activity of climbing the side of a mountain or large rock for enjoyment, usually using ropes and other equipment. Rock climbing is often simply called climbing. Derived word: rock climber noun countable Word forms… …   English dictionary

 • rock climbing — also rock climbing N UNCOUNT Rock climbing is the activity of climbing cliffs or large rocks, as a hobby or sport …   English dictionary

 • rock climbing — uolų daugiakovė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinio laipiojimo uolomis rungtys: individualusis laipiojimas ir porinės laipiojimo lenktynės. atitikmenys: angl. rock climbing; rock climbing events vok. Felsenmehrkampf, m… …   Sporto terminų žodynas

 • rock-climbing — see rock climbing …   English dictionary

 • rock climbing — laipiojimas uolomis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savarankiška (atsiskyrusi nuo alpinizmo) uolų sporto šaka – įvairių maršrutų įveikimas laipiojant uolomis (neįlipant į viršūnes), naudojantis alpinizmo priemonėmis ir… …   Sporto terminų žodynas

 • rock climbing — noun the sport or pastime of climbing rock faces, especially with the aid of ropes and special equipment. Derivatives rock climb noun rock climber noun …   English new terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”