q.t.
noun Usage: often capitalized Q&T Etymology: abbreviation Date: 1884 quiet — usually used in the phrase on the q.t.

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • q.t. — q.t. [kyo͞o΄tē′] n. [< q(uie)t] Informal quiet: chiefly in the phrase on the q.t., secretly: also Q.T …   English World dictionary

  • q.t. — q.t. [ˌkju: ˈti:] n on the q.t. old fashioned secretly …   Dictionary of contemporary English

  • q.t. — q.t. [ ,kju ti ] noun on the q.t. INFORMAL without other people knowing or realizing …   Usage of the words and phrases in modern English

  • q.t. — q.t. slang for quiet, in on the q.t., attested from 1874. Phrase on the quiet appears from 1847 …   Etymology dictionary

  • q.t. — q.t. (quiet) n. silence, noiselessness, state of being soundless …   English contemporary dictionary

  • qət — <ər.>: qət etmək – 1) kəsmək. Qət eylə aşinalığım ondan ki, qeyridir. Füzuli; 2) həll etmək, ayırd etmək, qurtarmaq. Mübahisəni qət etmək. – İki saatın içində bu işi qət eləmək olar. M. F. Axundzadə; 3) keçmək, yol getmək. Təyyarə saatda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qət’ — ə. 1) kəsmə; 2) ayırma, üzmə, qırma; 3) ayırd etmə; 4) xətlərin bir birini kəsməsi; 5) iş kəsmə, qərar çıxarma (məhkəmədə). Qət’i əlaqə əlaqəni kəsmə, aranı pozma; qət’iimkan istintaqa cəlb olunan adam haqqında prokurorun gördüyü tədbir; qət’i… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • q.t. — n. colloq. quiet (esp. on the q.t.). Etymology: abbr. * * * /ˌkjuːˈtiː/ on the q.t. (or on the Q.T.) informal : in a secret or quiet way All the arrangements were made on the q.t. She told me about it on the q.t. This information is private, so… …   Useful english dictionary

  • q.t. — Informal. 1. quiet. 2. on the q.t., stealthily; secretly: to meet someone on the q.t. Also, Q.T. [1905 10] * * * …   Universalium

  • q.t. — or Q.T. Informal. inf quiet • on the q.t. Etymology: 1905–10 …   From formal English to slang

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”