qid
abbreviation Etymology: Latin quater in die four times a day

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • qid — abbr [Latin quater in die] four times a day used in writing prescriptions …   Medical dictionary

  • əqidə — is. <ər.> 1. İnsanın mühit, həyat və ümumiyyətlə, varlıq haqqındakı düşüncə və inamı; etiqad, inam, məslək. İki mübhəm sözün nə qiyməti var; Böylə sərsəm əqidədən nə çıxar? H. C.. Məqsədim, məsləkim, şüarım budur; Həmən əqidədir, həmin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • QID — adjective acronym of Latin: Quater In Dies: Four a day, four times per day. See Also: BID, TID …   Wiktionary

  • QID — Quad Information Display (Computing » Hardware) * Quater In Die (Four Times a Day) (Medical » Hospitals) * Quater In Die (Four times a day) (Medical » Oncology) * Quality Insights of Delaware (Business » Firms) * Quality Inspection Directorate… …   Abbreviations dictionary

  • qid — abbr. med. quater in die (Latin) – Четыре раза в день …   Dictionary of English abbreviation

  • QID — abbr. Quater in Die (four times a day) …   Dictionary of abbreviations

  • qid — (Qax) çubuq. – Qidi mağa ver …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qid — Medicine (of medication) four times daily …   Australian English dictionary

  • əqidə — ə. 1) inam, məslək, etiqad; 2) fikir, qənaət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • QID — acronym Quater In Die (four times a day) (Medicine) …   United dictionary of abbreviations and acronyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”