geobotany
noun Date: 1904 phytogeographygeobotanical also geobotanic adjectivegeobotanist noun

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • geobotany — ☆ geobotany [jē΄ō bät′ n ē ] n. 1. the science dealing with the relationship between specific plant species and the substrata from which they receive their nourishment 2. PHYTOGEOGRAPHY geobotanical adj …   English World dictionary

  • geobotany — geobotanika statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis augalijos pasiskirstymą Žemėje, augalų rūšių ir bendrijų savybes bei paplitimą, tų savybių priklausomybę nuo praeities ir dabartinių aplinkos sąlygų. atitikmenys …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • geobotany — geobotanika statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Augalų geografijos dalis, kurios objektas yra augalų bendrijų ryšiai su aplinkos sąlygomis. atitikmenys: angl. geobotany rus. геоботаника …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • geobotany — geobotanical /jee oh beuh tan i keuhl/, geobotanic, adj. geobotanically, adv. geobotanist, n. /jee oh bot n ee/, n. phytogeography. [1900 05; GEO + BOTANY] * * * …   Universalium

  • geobotany — noun The branch of biogeography that is concerned with the geographic distribution of plant species. Syn: phytogeography …   Wiktionary

  • geobotany — n. biogeography of plants, phytogeography, study of the geographical distribution of plants …   English contemporary dictionary

  • geobotany — noun another term for phytogeography. Derivatives geobotanical adjective geobotanist noun …   English new terms dictionary

  • geobotany — geo·botany …   English syllables

  • geobotany — ge•o•bot•a•ny [[t]ˌdʒi oʊˈbɒt n i[/t]] n. bot phytogeography • Etymology: 1900–05 ge o•bo•tan′i•cal bəˈtæn ɪ kəl ge o•bo•tan′ic, adj. ge o•bot′a•nist, n …   From formal English to slang

  • geobotany — n. the study of the geographical distribution of plants. Derivatives: geobotanist n …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”