unselfishness
noun see unselfish

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • unselfishness — index benevolence (disposition to do good), charity, consideration (sympathetic regard), disinterest (lack of prejudice), humanity (humaneness) …   Law dictionary

  • unselfishness — I (New American Roget s College Thesaurus) Generosity Nouns unselfishness, generosity, disinterestedness, selflessness, devotion (to others); liberality, liberalism, magnanimity; benevolence; high mindedness, nobility; impartiality, fairness,… …   English dictionary for students

  • unselfishness — altruizmas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Moralinis principas, kuriuo vadovaujantis nesavanaudiškai, aukojant asmeninius interesus, rūpinamasi kitų gerove; aukščiausioji socialinės asmenybės pakopa, žmogaus socialinio… …   Sporto terminų žodynas

  • unselfishness — altruizmas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Valios nusistatymas savo moraliniu tikslu laikyti kitų gerovę; nesavanaudiškas nusiteikimas. kilmė lot. alter – kitas atitikmenys: angl. altruism; unselfishness vok. Altruismus, m… …   Sporto terminų žodynas

  • unselfishness — altruizmas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus vertybinių orientacijų sistema, kurios svarbiausias dorovinio vertinimo motyvas ir kriterijus yra kito žmogaus arba socialinės bendrijos interesai. kilmė lot. alter – kitas… …   Sporto terminų žodynas

  • unselfishness — unselfish ► ADJECTIVE ▪ not selfish. DERIVATIVES unselfishly adverb unselfishness noun …   English terms dictionary

  • unselfishness — noun 1. the quality of not putting yourself first but being willing to give your time or money or effort etc. for others (Freq. 1) rural people show more devotion and unselfishness than do their urban cousins • Ant: ↑selfishness • Derivationally… …   Useful english dictionary

  • unselfishness — See unselfishly. * * * …   Universalium

  • unselfishness — noun The state of being unselfish …   Wiktionary

  • unselfishness — Synonyms and related words: Olympian detachment, bigheartedness, bounteousness, bountifulness, bounty, detachment, disinterest, disinterestedness, dispassion, dispassionateness, easy purse strings, free hand, freedom, freehandedness,… …   Moby Thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”