tiresomeness
noun see tiresome

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • tiresomeness — vargumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Viso organizmo, jo dalies ar sistemos savybė greitai nuvargti. Atsirandančio vargumo dydis esant vienodam krūviui priklauso nuo žmogaus prisitaikymo prie tam tikros veiklos, traumų,… …   Sporto terminų žodynas

  • tiresomeness — tiresome ► ADJECTIVE ▪ causing one to feel bored or impatient. DERIVATIVES tiresomely adverb tiresomeness noun …   English terms dictionary

  • Tiresomeness — Tiresome Tire some, a. Fitted or tending to tire; exhausted; wearisome; fatiguing; tedious; as, a tiresome journey; a tiresome discourse. {Tire some*ly}, adv. {Tire some*ness}, n. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • tiresomeness — See tiresomely. * * * …   Universalium

  • tiresomeness — noun The state or quality of being tiresome; wearisomeness; tediousness …   Wiktionary

  • tiresomeness — n. tiredness, weariness, fatigue; boredom, tedium …   English contemporary dictionary

  • tiresomeness — tire·some·ness …   English syllables

  • tiresomeness — noun dullness owing to length or slowness • Syn: ↑tediousness, ↑tedium • Derivationally related forms: ↑tiresome, ↑tedious (for: ↑tedium), ↑tedious ( …   Useful english dictionary

  • tediousness — noun dullness owing to length or slowness • Syn: ↑tedium, ↑tiresomeness • Derivationally related forms: ↑tiresome (for: ↑tiresomeness), ↑tedious (for: ↑ …   Useful english dictionary

  • Prosiness — Pros i*ness, n. The quality or state of being prosy; tediousness; tiresomeness. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”