suppleness
noun see supple I

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • Suppleness — Sup ple*ness, n. The quality or state of being supple; flexibility; pliableness; pliancy. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • suppleness — lankstumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinė ypatybė – gebėjimas daryti kuo didesnės amplitudės judesius; valdomo judesio amplitudė sąnaryje. Lankstumą galima ugdyti fiziniais pratimais. atitikmenys: angl. flexibility;… …   Sporto terminų žodynas

  • suppleness — lankstumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Judesio apimtis sąnario srityje (statistiškasis lankstumas) arba sąnario pasipriešinimas judesiui (dinamiškasis lankstumas). atitikmenys: angl. flexibility; suppleness vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • suppleness — lankstumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kūrybiškumo apraiška – gebėjimas sprendžiant problemas panaudoti daug įvairių veikimo būdų, sampratų, strategijų. atitikmenys: angl. flexibility; suppleness vok. Beweglichkeit, f;… …   Sporto terminų žodynas

  • suppleness — lankstumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Morfologiniai ir funkciniai judėjimo aparato ypatumai, pasireiškiantys atskirų jo grandžių paslankumu viena kitos atžvilgiu. atitikmenys: angl. flexibility; suppleness vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • suppleness — supple ► ADJECTIVE (suppler, supplest) ▪ flexible or pliant. DERIVATIVES suppleness noun. ORIGIN Latin supplex submissive …   English terms dictionary

  • suppleness — noun 1. the gracefulness of a person or animal that is flexible and supple (Freq. 1) • Syn: ↑lissomeness, ↑litheness • Derivationally related forms: ↑supple, ↑lithe (for: ↑litheness) …   Useful english dictionary

  • suppleness — See supple. * * * …   Universalium

  • suppleness — noun The quality of being supple …   Wiktionary

  • suppleness — (Roget s Thesaurus II) noun The quality or state of being flexible: bounce, ductility, elasticity, flexibility, flexibleness, give, malleability, malleableness, plasticity, pliability, pliableness, pliancy, pliantness, resilience, resiliency,… …   English dictionary for students

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”