pignolia
noun see pignoli

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • pignolia — [pēn yō′lē, pig nō′lēpēn yōl′yə, pēnyōl′ē ə; pig nōl′yə, pig nōl′ē ə] n. [altered < It pignolo < VL * pineolus, dim. of L pineus, of pine < pinus, a pine tree] the edible seed of any of various nut pines: also pignoli [pēn yō′lē, pig… …   English World dictionary

  • pignolia — koloradinė pušis statusas T sritis vardynas apibrėžtis Pušinių šeimos augalas (Pinus edulis), paplitęs Šiaurės Amerikoje. Jo sėklos valgomos, mediena naudojama kurui. atitikmenys: lot. Pinus cembroides var. edulis; Pinus edulis angl. American… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pignolia — /peen yoh lee euh/, n. See pine nut (def. 1). [1895 1900; < It pignol(o) + ia IA; cf. L pineus of PINE] * * * …   Universalium

  • pignolia — noun A pine nut; the edible seed of a pine tree …   Wiktionary

  • pignolia — pi·gno·lia …   English syllables

  • pignolia — pi•gno•li•a [[t]pinˈyoʊ li ə[/t]] also pi•gno′li n. pl. li•as also lis pln pine nut • Etymology: 1895–1900; < It pignol(o)+ ia ia; cf. L pīneus of pine I …   From formal English to slang

  • pignolia — noun edible seed of any of several nut pines especially some pinons of southwestern North America • Syn: ↑pine nut, ↑pinon nut • Hypernyms: ↑edible nut • Part Holonyms: ↑nut pine, ↑stone pine, ↑ …   Useful english dictionary

  • pignolia-nut pine — italinė pušis statusas T sritis vardynas apibrėžtis Pušinių šeimos medieninis, dekoratyvinis augalas (Pinus pinea), paplitęs pietvakarių Azijoje, pietų Europoje. Jo sėklos valgomos. atitikmenys: lot. Pinus pinea angl. Italian stone pine; parasol… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pine nut — noun edible seed of any of several nut pines especially some pinons of southwestern North America • Syn: ↑pignolia, ↑pinon nut • Hypernyms: ↑edible nut • Part Holonyms: ↑nut pine, ↑stone pine, ↑ …   Useful english dictionary

  • pignoli — or pignolia noun (plural li or lis or lia or lias) Etymology: pignoli from Italian, plural of pignolo, pinolo, from pigna, pina pine cone, from Latin pinea; pignolia perhaps modification of pignoli more at pineal Date: 1898 pine nut …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”